Zmluvy

Rozšírene vyhľadávanie:

Rok:Číslo zmluvy:Názov zmluvy:IČO:Partner:Celková suma:Dátum uzavretia:Dátum zverejnenia:Dátum účinnosti:Dátum platnosti do:Vystavil:Zmluva v PDF:
2021Z196/2021Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskyt. verejných služieb - Dohoda o prevzatí dlhu35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava31.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z195/2021Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskyt. verejných služieb35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava31.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z194/2021Dohoda o ukončení zmluvy o akceptácii platobných kariet č. N11310-01/2131320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany31.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z193/2021Protokol o odňatí majetku mesta zo správy311162Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany31.12.202112.01.20220Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z192/2021Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava13.01.202213.01.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z191/2021Zmluva o prevode činností a prechode zamestnanca44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany21.12.202121.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z190/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 140/202047545674NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava – mestská časť Ruži29.12.202130.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z189/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 139/202045939187GRYF reklamné štúdio, s. r. o., Pažite 56, 010 09 Bytčica29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z188/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 142/202044540957Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruži29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z187/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 150/202034669787Milan Žembera COLOR STAR, Dopravná 3973, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z186/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 156/202011764325Ing. Jozef Zajko RENARS, M.R.Štefánika 921/15, 956 33 Chynorany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z185/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 152/202050378899Ing. Jozef Vaňo MS PLAST, Vrbová 54/17, 955 01 Chrabrany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z184/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 157/202036566365TOP GAME GROUP, s.r.o., Povstania 1253/8, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z183/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 146/202040363988Ivan Tomanov SOLIDUS, Stummerova 83, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z182/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 155/202035922222PEMAT Slovakia, s. r. o., Hlohovská cesta 415, 955 01 Nemčice29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z181/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 154/202037764730Rastislav Hanuš - PAOLO SLOVAKIA, Streďanská 2013/26, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z180/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 153/202035942240OASIS, s.r.o., Pod kalváriou 1163/85, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z179/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 151/202046851739Miguel Angel Allauca Del Carpio - Jazyková škola, J. Alexyho 2677/5, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z178/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 149/202037765825Milan Kobida, Dopravná 412, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z177/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 143/202033990166Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z176/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 145/202036546887CRESS Slovakia s.r.o., Zemianska 681/13, 956 21 Jacovce29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z175/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 147/202022812369Ján Cabaj CA-Komfort, Sedmikrásková 2367, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z174/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 144/202047129891Autotech Slovakia s.r.o., Pod Kalváriou 30, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z173/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 97/202131826415Športový klub stolného tenisu Topoľčany, Kalinčiakova 2733/1, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z172/2021Dohoda o ukončení zmluvy o poskyt. ŠH a o vzájom. spolupráci č. 86/202130774772Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z171/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 137/2020Anton Pokrývka, Ul. J. Jesenského 2316, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z170/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 135/202030045932Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z169/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 134/202052944042Legal services group s. r. o., Streďanská 2661/49, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z168/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 138/202047663375J.R.K. Steel s.r.o., Galvaniho 7/D, 827 04 Bratislava – mestská časť Ruži29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z167/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 164/202036108740Oblastný futbalový zväz Topoľčany, Obchodná 1012/9, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z166/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 163/202044820739FORMER, s. r. o., Muškátová 2479/18, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z165/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 73/202143215271Ján Čierny - Bodyline Fitness Centrum, Muškátová 2479/18, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z164/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 109/202152296971TH PLUS spol. s r. o., Streďanská 2536/43, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z163/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 68/202034132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z162/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 94/201964948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 229.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z161/2021Dohoda o ukončení zmluvy č. 53/202153397304TO reality s. r. o., Slov. partizánov 1828/2, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z160/2021Dohoda o ukončení zmluvy č. 3/2010468118Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, Cablkova 3305/3, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruži29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z159/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 4/2008Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z158/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/2010897190406Jednota dôchodcov na Slovensku, Bernolákova 1651, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z157/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 17/201144248717MG REAL s.r.o., Škultétyho 4720, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z156/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 2/201044248717MG REAL s.r.o., Škultétyho 4720, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z155/2021Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 72/202052137571Domkov, s.r.o., Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z154/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 18/200937857118Športový klub stolného tenisu, Hlavná 2/1, 955 01 Malé Bedzany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z153/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 45/201347229799Wind Music s.r.o., Februárova 462, 956 19 Krnča29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z152/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 79/201633129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z151/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 7/200433129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z150/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 205/201634132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z149/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 9/200934132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z148/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 148/201934076557Nadácia mesta Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z147/2021Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 50/202136728683Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z146/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 162/202036728683Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z145/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 217/201944818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z144/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 97/201744818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z143/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 158/202044818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z142/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 2/200430325277Alica Káčerová, M. Benku 2341, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z141/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 5/201140363201Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z140/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 159/202046801294Autoškola Chrenko s.r.o., 159, 956 08 Čermany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z139/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 12/201246801294Autoškola Chrenko s.r.o., 159, 956 08 Čermany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z138/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 23/201236790117G&H GROUP s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z137/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 32/201136790117G&H GROUP s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z136/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 2/200736790117G&H GROUP s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z135/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 1/201133142653Miroslav Gieci KG-KANS, Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z134/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 12/201847530871Freibus Slovakia s.r.o., J.Matušku 2798, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z133/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 206/201646153055Freibus Slovakia Tour, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z132/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 1/200430045339Miroslav Dubovan, Komenského 14, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z131/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 106/202053254961BOŽO2, s. r. o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z130/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 105/202053254961BOŽO2, s. r. o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z129/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 40/201664948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 229.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z128/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 78/201944329903Bibiána Škripcová, Sedmikrásková 2283/39, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z127/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 73/202035038241Peter Mervart PANTHER SIGNS, Palárikova 4082/10, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z126/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 203/201631449913Irfan Aliu ALBAT, Palkovičova 4276/22, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z125/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 126/201411743859Ladislav Gulika RE - PRINT FOTO, Hviezdoslavova 2332, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z124/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 43/201530714672PhDr. Stanislav Blahák OPRAVA OBUVI, Slov. partizánov 1848/22, 955 01 Topoľčany29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z123/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priest. č. 14/201133986401Erik Némethy ARTTEC, Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky29.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z122/2021Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet31320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany13.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z121/2021Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb 0903 47205035848863O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Jaro08.12.202108.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z120/2021Zmuva o poskytovaní verejných služieb35848863O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Jaro08.12.202108.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z119/2021Dodatok č. 3/2021 k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku311162Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany3 746 726,8323.11.202123.11.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z118/2021Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme veci - hnuteľný majetokPhDr. Baculáková Katarína, Radlinského 483/9, 955 01 Topoľčany03.12.202131.12.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z117/2021Zmuva o dielo FŠ - oprava strešnej krytiny44243481GIT, s. r. o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové27 916,80 €09.11.202109.11.20210Mgr. Martin Bucko - zástupca riaditeľa
2021Z116/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. priestorov č. 15/201750419323OM Vitalis s.r.o., Gagarinova 2490, 955 01 Topoľčany29.10.202129.10.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z115/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov DK MBIng. Juraj Gális, Hlavná 22, 955 01 Topoľčany196,- € + energie27.10.202127.10.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z114/2021Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestoru DK MB karJana Janíčková, Záhumnie 113, 95501 Topoľčany66,00 € + energie25.10.202125.10.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z113/2021Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve36728683Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany2349,69 €/rok + energie13.10.202113.10.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z112/2021Zmluva o poskytovaní verejnej služby - optický internet ŠH44780818Axalnet BO s.r.o., J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčanypodľa planého cenníka31.08.202131.08.20210Mgr. Martin Bucko - zástupca riaditeľa
2021Z111/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov DK stužkováDávid Krajčík, Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany13.10.202113.10.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z110/2021Zmluva o pripojení el. zariadenia do distribuč. sústavy LK výmena hl. ističa36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava – mestská časť Star754,92 €05.10.202105.10.20210Mgr. Martin Bucko - zástupca riaditeľa
2021Z109/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov ŠH52296971TH PLUS spol. s r. o., Streďanská 2536/43, 955 01 Topoľčany2 292,24 €/rok20.09.202120.09.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z108/2021Zmluva o krátkodobom prenáje nebyt. priestoru DK36101974Slovenský rybársky zväz MO, J.Bottu 1, 955 01 Topoľčany200,00 €16.09.202116.09.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z107/2021Zmluva o dielo47932988E-M Progres s.r.o., Kovarce 384, 956 15 Kovarce21 197,58 €09.09.202109.09.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z106/2021Kúpna zmluvaMartin Horňák, Horná ul. 35/46, 922 10 Trebatice850,00 €03.09.202103.09.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z105/2021Zmluva v zmysle Autorského zákona LK17310598SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislavapodla akt. platného sadzobníka23.08.202123.08.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z104/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestoru42366917Topoľčiansky šachový klub, J. Matušku 2220/36, 955 01 Topoľčany1 470,00 €04.08.202104.08.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z103/2021Zmluva v zmysle Autorského zákona17310598SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava27.07.202126.07.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z102/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorovPeter Cittelhofer, Horská 1278/1, 95806 Partizánske340,00 € + energie26.07.202126.07.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z101/2021Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti36294781ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín2958,45 €/rok30.06.202130.06.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z100/2021Mandátna zmluva36706973FISECO s.r.o., Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany120,00 €/mesačne30.06.202130.06.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z099/2021Nájomná zmluva o prenájme pozemku40365298Ivan Krajčík, Bernoláková 2037/13, 955 01 Topoľčany123,24 €29.06.202129.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z098/2021Dohodoa o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestrov36884286Azir Rušiti, Krušovská 2058/29, 955 01 Topoľčany29.06.202129.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z097/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov31826415Športový klub stolného tenisu Topoľčany, Kalinčiakova 2733/1, 955 01 Topoľčany3 225,38 €/rok + energie29.06.202129.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z095/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestoru174840Stavebné bytové družstvo Topoľčany, Mojmírova 2, 955 01 Topoľčany360,00 €29.06.202129.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z094/2021Nájomná zmluva o prenájme pozemku44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany1,00 €/celé obdobie nájmu23.06.202123.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z093/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestoruKatarína Benzová, Čerešňova 276/32, 95501 Veľké Bezdany12,00 € + energie23.06.202123.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z092/2021Zmluva o zbere, odvoze a zhodnocovaní odpadov36546194NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany9,84 €/ks 1100 l nádoba/odvoz17.06.202117.06.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z091/2021Nájomná zmluva o prenájme pozemku36728683Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany1,00 €21.06.202121.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z090/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestoruStanislav Babušík, Vinohradnícka 199/1 Veľké Bedzany36,00 € + energie17.06.202117.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z089/2021Hromadná licenčná zmluva178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava16.06.202116.06.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z088/2021Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzanie odp. vôd verej. kanalizáciuou LK36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra31.05.202131.05.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z087/2021Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzanie odp. vôd verej. kanalizáciuou LK36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra31.05.202131.05.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z086/2021Zmluva o poskytnutí športovej haly a o vzájomnej spolupráci30774772Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové36 000,00 €27.05.202127.05.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z085/2021Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestoruMgr. Marta Galatová, Hlavná 21, 955 01 Topoľčany82,16 €03.06.202103.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z084/2021Nájomná zmluva o prenájme pozemku40363201Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany82,16 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z083/2021Nájomná zmluva o prenájme pozemku36884286Azir Rušiti, Krušovská 2058/29, 955 01 Topoľčany123,24 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z082/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov40801209Ľubica Jakubíková, Gogoľova 1899/28, 955 01 Topoľčany1 029,45 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z081/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov40365298Ivan Krajčík, Bernoláková 2037/13, 955 01 Topoľčany1 058,21 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z080/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov52789331Dávid Huba, J. Jesenského 2296/9, 955 01 Topoľčany561,66 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z079/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov52789331Dávid Huba, J. Jesenského 2296/9, 955 01 Topoľčany564,58 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z078/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov44156928Milan Kmeťo, P. O. Hviezdoslava 2262/26, 955 01 Topoľčany699,78 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z077/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov44156928Milan Kmeťo, P. O. Hviezdoslava 2262/26, 955 01 Topoľčany1 479,62 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z076/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov47729171Ing. Peter Adamkovič, Krušovská 1631/34, 955 01 Topoľčany500,75 €07.06.202107.06.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z075/2021Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme terasy č. 68/202034132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany5 100,45 €24.05.202124.05.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z074/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebyt. č. 46/2021416011Slovenský Červený kríž územný spolok, Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany03.05.202102.05.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z073/2021Zmluva o nájme nebyt. priestorov43215271Ján Čierny - Bodyline Fitness Centrum, Muškátová 2479/18, 955 01 Topoľčany13 800,00 €/rok + energie19.04.202119.04.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z072/2021Zmluva o nájme pracovného stroja44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany144,00 €/mesačne01.04.202101.04.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z071/2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o kúpe chem. látok na úpravu baz. vôd pre LK36336891GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o., Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou06.05.202106.05.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z070/2021Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskyt. verej. služieb - dohoda o uznaní dlhu35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava06.05.202106.05.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z069/2021Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskyt. verej. služieb35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava16.04.202116.04.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z068/2021Dodatok k Zmluve o pripojení35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava29.04.202129.04.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z067/2021Dodatok č. 1/2021 k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku311162Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany2 167,01 €11.05.202111.05.20210PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2021Z066/2021Dodatok č. 2/2021 k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku311162Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany219 932,45 €11.05.202111.05.20210PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2021Z065/2021Dodatok č. 1/2021 k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku311162Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany9 256,25 €11.05.202111.05.20210PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2021Z064/2021Dodatok č. 1/2021 Zmluvy o dodávke a odbere tepla - LK31421695TOMA s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany30.03.202130.03.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z063/2021Technik bezpeč. a ochrany zdravia a technik pož. ochrany36534331HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky240,00 €/mesačne26.04.202126.04.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z062/2021Technik bezpeč. a ochrany zdravia a technik pož. ochrany36534331HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky120,00 €/mesačne26.04.202126.04.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z061/2021Technik bezpeč. a ochrany zdravia a technik pož. ochrany36534331HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky120,00 €/mesačne26.04.202126.04.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z060/2021Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 119.04.202119.04.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z059/2021Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 119.04.202119.04.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z058/2021Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie el. a prevzatia za odchýlku č. 111247746113177Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - Staré Mesto31.03.202131.03.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z057/2021Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu LK36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra31.03.202131.03.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z056/2021Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzanie odp. vôd verej. kanalizáciuou LK36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra31.03.202131.03.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z055/2021Dohoda o ukončení zmluvy o nájme 7/201346793241Reality Comfort Topoľčany s.r.o., Slov. partizánov 1828/2, 955 01 Topoľčany29.03.202129.03.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z054/2021Dodatok č. 1/2021 k poistnej zmluve 6/2004585441KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 814 21 Bratislava – mestská časť Star751,21 €/rok18.03.202118.03.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z053/2021Nájomná zmluva53397304TO reality s. r. o., Slov. partizánov 1828/2, 955 01 Topoľčany250,00 €/rok29.03.202129.03.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z052/2021Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 162/202136728683Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany329,56 €/mesačne + energie01.03.202101.03.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z051/2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb35848863O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava31.03.202131.03.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z050/2021Rámcová zmluva o nájme nebytových priestorov36728683Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany1,00 €/predstavenie31.03.202131.03.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z049/2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb35848863O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava19.03.202119.03.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z048/2021Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy OZ_060/2021311162Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany15.03.202115.03.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z047/2021Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve 40/201664948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 216 820,88 €/rok + energie26.02.202126.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z046/2021Zmluva o prenájeme nebyt. priestorov416011Slovenský Červený kríž územný spolok, Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany406,70 €/rok25.02.202125.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z045/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmuve 137/202098Anton Pokrývka, Ul. J. Jesenského 2316, 955 01 Topoľčany655,90 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z044/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 135/202030045932Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany1 146,54 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z043/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 164/202036108740Oblastný futbalový zväz Topoľčany, Obchodná 1012/9, 955 01 Topoľčany667,68 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z042/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 134/202052944042Legal services group s. r. o., Streďanská 2661/49, 955 01 Topoľčany3 179,28 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z041/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmuve 138/202047663375J.R.K. Steel s.r.o., Galvaniho 7/D, 827 04 Bratislava – mestská časť Ruži1 732,30 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z040/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 163/202044820739FORMER, s. r. o., Muškátová 2479/18, 955 01 Topoľčany1 513,71 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z039/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 136/202043215271Ján Čierny - Bodyline Fitness Centrum, Muškátová 2479/18, 955 01 Topoľčany6 983,47 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z038/2021Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve 9/200934132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany8 837,61 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z037/2021Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve 2/200430325277Alica Káčerová, M. Benku 2341, 955 01 Topoľčany10 129,85 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z036/2021Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve 1/200430045339Miroslav Dubovan, Komenského 14, 955 01 Topoľčany2 052,05 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z035/2021Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve 7/200433129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčany833,72 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z034/2021Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve 32/201136790117G&H GROUP s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany2 890,40 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z033/2021Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve 2/200736790117G&H GROUP s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany1 469,34 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z032/2021Dodatok č. 6 k nájomnej zmluvy 15/201750419323OM Vitalis s.r.o., Gagarinova 2490, 955 01 Topoľčany2 749,93 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z031/2021Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve 5/201140363201Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany138,96 €/ročne + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z030/2021Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve 14/201133986401Erik Némethy ARTTEC, Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky2 370,25 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z029/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 12/201246801294Autoškola Chrenko s.r.o., 159, 956 08 Čermany3 488,36 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z028/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 45/201347229799Wind Music s.r.o., Februárova 462, 956 19 Krnča854,52 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z027/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 1/201133142653Miroslav Gieci KG-KANS, Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany4 750,60 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z026/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 79/201633129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčany1 108,26 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z025/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 126/201411743859Ladislav Gulika RE - PRINT FOTO, Hviezdoslavova 2332, 955 01 Topoľčany6 115,82 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z024/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 23/201236790117G&H GROUP s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany1 395,15 €/ rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z023/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 12/201847530871Freibus Slovakia s.r.o., J.Matušku 2798, 955 01 Topoľčany760,60 €/rok17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z022/2021Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 206/201646153055Freibus Slovakia Tour, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany2 879,54 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z021/2021Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 205/201634132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany19 245,19 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z020/2021Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 43/201530714672PhDr. Stanislav Blahák OPRAVA OBUVI, Slov. partizánov 1848/22, 955 01 Topoľčany1 816,52 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z019/2021Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 148/201934076557Nadácia mesta Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany391,84 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z018/2021Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 97/201744818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany3 335,65 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z017/2021Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 203/201631449913Irfan Aliu ALBAT, Palkovičova 4276/22, 955 01 Topoľčany10 369,72 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z016/2021Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 78/201944329903Bibiána Škripcová, Sedmikrásková 2283/39, 955 01 Topoľčany7 869,78 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z015/2021Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 217/202044818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany5 976,74 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z014/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 158/202044818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany1 570,21 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z013/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 73/202035038241Peter Mervart PANTHER SIGNS, Palárikova 4082/10, 955 01 Topoľčany12 228,00 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z012/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 162/202036728683Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany3 954,69 €/rok + energie17.02.202117.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z011/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 106/202153254961BOŽO2, s. r. o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce1 304,10 €/rok + energie17.02.202017.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z010/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 105/202153254961BOŽO2, s. r. o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce1341,96 €/rok + energie17.02.202017.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z009/2021Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 159/202046801294Autoškola Chrenko s.r.o., 159, 956 08 Čermany1108,35 €/rok + energie17.02.202017.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z008/2021Dodatok č. 5 k nájomne zmluve 40/201664948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 222.02.202122.02.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2021Z007/2021Dohoda č. 21/18/010/230794536Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany29.01.202003.03.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2021Z006/2021Zmluva o dodávake vody z verej. vodovodu a odvádzaní odp. vôd verej. kanalizáciou36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra01.01.202101.01.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z005/2021Zmluva o dodávake vody z verej. vodovodu a odvádzaní odp. vôd verej. kanalizáciou36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra01.01.202101.01.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z004/2021Zmluva o dodávake vody z verej. vodovodu a odvádzaní odp. vôd verej. kanalizáciou36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra01.01.202101.01.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z003/2021Zmluva o dodávake vody z verej. vodovodu a odvádzaní odp. vôd verej. kanalizáciou36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra01.01.202101.01.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z002/2021Zmluva o dodávake vody z verej. vodovodu a odvádzaní odp. vôd verej. kanalizáciou36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra01.01.202101.01.20210Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2021Z001/2021Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava01.01.202101.01.20210Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk