Zmluvy

Rozšírene vyhľadávanie:

Rok:Číslo zmluvy:Názov zmluvy:IČO:Partner:Celková suma:Dátum uzavretia:Dátum zverejnenia:Dátum účinnosti:Dátum platnosti do:Vystavil:Zmluva v PDF:
2016Z230/2016kolektívna zmluvaZákladná organizácia Slovenského, odborového zväzu1.3.20161.3.20160Zuzana Daňovičová - referent pre kino a kultúru
2016Z229/2016Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva31320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany22.3.201622.3.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z228/2016Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení služby biznis banking31320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany22.3.201622.3.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z227/2016Zmluva o dodávke čistiacich prostriedkov47241217PERLEX GROUP s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava19.10.201619.10.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z226/2016Dohoda o ukončení Rámcovej zml. na dodávku čis. prostriedkov36556254U2 group. s.r.o., Kafendova 20, 831 06 Bratislava19.10.201519.10.20150Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z225/2016prílež. prenájom DK Vianočný koncert46483632K - production, s.r.o., Mieru 34, 955 01 Topoľčany260,00 €16.12.201616.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z224/2016prílež. prenájom DK - stužkováNikola Krištofová, Pribinova 152, 956 31 Dolné Chlebany265,00 €15.12.201615.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z223/2016prílež. prenájom SD - divadelné predstavenieMária Bagová, Tesáre 115, 956 21 Jacovce167,00 €15.12.201615.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z222/2016hudobné vystúpenie Seniorske VianoceIng. Michal Ilečko, Výčapy Opatove 408, 951 44 Výčapy Opatove300,00 €8.12.20168.12.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z221/2016prílež. prenájom Majstrovstva Slovenska42366917Topoľčiansky šachový klub, J. Matušku 2220/36, 955 01 Topoľčany214,20 €14.12.201614.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z220/2016hudobné vystúpenie Silvester 2016Mário Siládi, M. A. Bazovského 2360/13, 955 01 Topoľčany600,00 €12.12.201612.12.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z219/2016hudobné vystúpenie Fanfárové koncertyDajčar Radek, Bernolákova 2082, 955 01 Topoľčany500,00 €5.12.20165.12.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z218/2016hudobné vystúpenie Seniorské Vianoce a prim. punčAntonín Kopinec, J. Jesenského 2316/19, 955 01 Topoľčany500,00 €6.12.20166.12.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z217/2016prílež. prenájom DK Vianočný ples42205832Topoľčianske aktivity mladých, Topoľova 1702/64, 955 01 Topoľčany300,00 €14.12.201614.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z216/2016prílež. prenájom SD Vianočný program pre rodičov37860763Základná škola Škultétyho, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany157,00 €12.12.201612.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z215/2016hromadná licenč. zmluva Silvestrovská detská diskotéka178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava21.12.201621.12.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z214/2016divad. predstavenie Pat a Mat48138665Kováčiková Nikola - HAPPY DAY, Ľ. Ondrejova 845/16, 971 01 Prievidza80% zo vstupného5.12.20165.12.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z213/2016prenájom nebyt. priestorov v DK40647234Eva Vážanová, SNP 126/116, 972 47 Oslany667,08,-/87,-/mesačne9.12.20169.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z212/2016prenájom DK Mikuláš 201631562540HYZA a.s., Odbojárov 2279, 955 92 Topoľčany452,00 €9.12.20169.12.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z211/2016hudobné vystupenie Stretnutie osamelýchBožena Pilátová, P. O. Hviezdoslava 2331, 955 01 Topoľčany350,00 €25.11.201625.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z210/2016vystúpenie Mikulášsky večer na námestíKajzer Róbert, Nemečky 170, 956 22 Prašice150,00 €3.12.20163.12.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z209/2016výchovný konc. Svet medií 3 pred.42387451Škola zážitkov Harvart, Bellova 4, 036 01 Martin80% zo vstuného7.11.20167.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z208/2016výchovný konc- Svet medií 2 preds.42387451Škola zážitkov Harvart, Bellova 4, 036 01 Martin80% zo vstupného7.11.20167.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z207/2016výchovný koncert Generácia XZY37975480LETart production, J.Kostelného 1274/15, 013 01 Teplička nad Váhom9.11.20169.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z206/2016prenájom nebyt. priestorov46153055Freibus Slovakia Tour, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany220,83/mesačne + energie30.11.201630.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z205/2016prenájom nebyt. priestorov - Pizzéria34132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany1 475,96,-/mesačne + energie30.11.201630.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z204/2016zmluva o dielo - Ohňostroj 201636886262Peter Pokrývka - P.P., Šafárikova 4454/11, 955 01 Topoľčany3025,17,-30.11.201630.11.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z203/2016zmluva o nájme nebytových priestorov31449913Irfan Aliu ALBAT, Palkovičova 4276/22, 955 01 Topoľčany795,21,-/mesačne + energie30.11.201630.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z202/2016hromadná licenč. zmluva Silvester 2016178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava29.11.201629.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z201/2016hromadná licenč. zmluva Berlínska filharmónia178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava29.11.201629.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z200/2016vzdelávací projekt Svet okolo nás42224047CREA - EDU, D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin80% zo vstup.23.11.201623.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z199/2016divadelné predstavenie Skaza Titaniku17324319Štúdio L+S, s.r.o., Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava - Staré Mesto3 000,00 €22.11.201622.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z198/2016prílež. prenájom DK VB Tanečná zábava36108766TJ Slovan Veľké Bedzany, Orechová, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany25,- € + energie25.11.201625.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z197/2016prílež. prenájom DK Majstrovstva v šachu42366917Topoľčiansky šachový klub, J. Matušku 2220/36, 955 01 Topoľčany150,00 €21.11.201621.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z196/2016prílež. prenájom DK stužkováGabriela Smutná, Topoľova 4881/22, 955 01 Topoľčany320,00 €16.11.201616.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z195/2016prílež. prenájom DK stužkováAlexandra Rybanská, Veľké Dvorany 147, 956 01 Bojná265,00 €16.11.201616.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z194/2016prílež. prenájom DK imatrikuláciaRodičovské združenie pri Gymnáziu, 17.novembra 1180, 955 01 Topoľčany219,00 €15.11.201615.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z193/2016prílež. prenájom SD vystúpenie37864742Základná umelecká škola L.Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany113,00 €30.11.201630.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z192/2016divadelné predstavenie Problém42120420Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany80% zo vstup.11.11.201611.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z191/2016kultúrny program Vítame sv. MikulášaMarek Švec, Kuzmýnyho 1596/18, 955 01 Topoľčany130,00 €11.11.201611.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z190/2016výchovný koncert Puss in boots, Peter Black342387442Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, 036 01 Martin80% zo vstupného9.11.20169.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z189/2016prílež. prenájom DK - stužková63Denisa Škaláková, Gagarinova 1578/4, 955 01 Topoľčany235,00 €7.11.20167.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z188/2016prílež. prenájom DK - stužková64Milan Čerešník, D. Jurkoviča 2489, 955 01 Topoľčany265,00 €7.11.20167.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z187/2016prílež. prenájom DK - hud.-záb. vystúp.45845603Roman Vičan, Ul. SNP 492/82, 956 11 Ludanice500.-4.11.20164.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z186/2016prílež. prenájom SD - divad. predstav37888773Divadlo Maska občianske združenie, Pribinova 120, 960 01 Zvolen94,00 €7.11.20167.11.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z185/2016hudobné vystúpenie Mesiac úcty k staršímMária Pišťanská, A. Grznára 26, 955 01 Topoľčany50,00 €17.10.201617.10.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z184/2016dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 12/201246801294Autoškola Chrenko, 159, 956 08 Čermany267,56 €/mesačne + energie24.10.201624.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z183/2016hromadná licenčná zmluva Seniorské Vianoce178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava4.11.20164.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z182/2016hromadná licenčná zmluva Vítame sv.Mikuláša178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava4.11.20164.11.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z181/2016pren. SD prehliadka neprofesionálnej kult.36102598Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany316,00 €25.10.201625.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z180/2016vých. koncertu EKO MOBILITY TOUR47451718TP Productions s.r.o., Wilsonova 2, 811 07 Bratislava600,00 €28.10.201628.10.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z179/2016vých. koncertu EKO MOBILITY TOUR47451718TP Productions s.r.o., Wilsonova 2, 811 07 Bratislava600,00 €28.10.201628.10.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z178/2016prílež. prenájom SD - divad. predstavenie48314234Rastislav Dvorák - Teatro Moliére, Kozárovce 915, 935 22 Kozárovce160,00 €24.10.201624.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z177/2016prílež. prenájom DK - usporiadanie výroč. schôdze42118727Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany311,70 €24.10.201624.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z176/2016prílež. prenájom SD - vystúpenie37864742Základná umelecká škola L.Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany124,00 €19.10.201619.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z175/2016prílež. prenájom DK VB divadelné predstavenieKatarína Mináriková, Gaštanová 248/18, 955 01 V. Bezdany10,- + energie19.10.201619.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z174/2016prílež. prenájom SD - 80. výročie školy160440Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, 955 01 Topoľčany78,20 €19.10.201619.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z173/2016hudobné vystúpenie Mesiac úcty k staršímMagdaléna Junasová, Podjavorinskej 1961, 955 01 Topoľčany50,00 €17.10.201617.10.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z172/2016divadelné predstavenie Skrotenie zlej ženy35989572Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, Divadelná 3, 960 77 Zvolen1 500,00 €5.10.20165.10.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z171/2016hudobné vystúpenie Mesiac úcty k staršímMarta Michalcová, Slnečná 2559/35, 955 01 Topoľčany50,00 €17.10.201617.10.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z170/2016hromadná licenčná zmluva Osamelí novem. decem. 2016178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava7.10.20167.10.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z169/2016prílež. prenájom SD - Šípová Ruženka50116070BABADLO, n.o., Solivarska 80, 080 05 Prešov89,00 €11.10.201611.10.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z168/2016Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a započítaní pohľ.34670581Bíleková Ľubica, Ul. Športovcov 2110, 955 01 Topoľčany1 208,31 €7.10.20167.10.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z167/2016vystúpenie Spievankovo 7.-8.10.201647133945Zahrajko s.r.o., Heyrovského 10, 841 03 Bratislava80% zo vstupeného29.9.201629.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z166/2016hromadná licenčná zmluva Spievankovo 8.10.2016178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava171,00 €3.10.20163.10.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z165/2016hudobné vystúpenie Veľký Topoľčiansky jarmokMarián Bago, Fraňa Kráľa 1473/35, 955 01 Topoľčany250,00 €28.9.201628.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z164/2016hudobné vystúpenie Veľký Topoľčiansky jarmokRenáta Verešová, 1.mája 56, 953 01 Zlaté Moravce250,00 €28.9.201628.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z163/2016hudobné vystúpenie - Stretnutie osamelýchBarbora Štefkovičová, Podhradie 60, 955 01 Topoľčany350,00 €27.9.201627.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z162/2016hudobné vystúpenie - Stretnutie osamelýchVladimír Ďurkovič, Ul. P. O. Hviezdoslava 2169, 955 01 Topoľčany350,00 €2.9.20162.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z161/2016prílež. prenájom DK - muzikálne predstavenie34075771Rímskokatolícka cirkev, Nám. M. R. Štefánika 61, 955 01 Topoľčany888,00 €19.9.201619.9.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z160/2016výmena vonkajšej steny a dverí na DK36521451FENESTRA Sk, spol. s r.o, Priemyselná 17, 953 01 Zlaté MoravceI. a II. etapa 22 100,44,-22.9.201622.9.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z159/2016prílež. prenájom DK - uspor. schôdze897019Jednota dôchodcov Slovenska Topoľčany, Bernolákova 1651, 955 01 Topoľčany150,00 €13.9.201613.9.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z158/2016uskutočnenie programu Talkshow Adely Banášovej47601574Mc Wald Corporation, s.r.o., Livenské Opatovce 75, 956 32 Nadlice20% zo vstupného16.9.201616.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z157/2016prílež. prenájom DK MBKAMO Kultúrne aktivity mladých občanov, vz. Soňa Kubričanová, Hlavná 17/18, 955 01 Topoľčany25,- + energie7.9.20167.9.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z156/2016hudobné vystúpenie Hodové slávnosti MBVladimír Kubričan, Hlavná 17, 955 01 Malé Bezdany250,00 €7.9.20167.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z155/2016prílež. prenájom - koncert Kollárovcov50185233Eduard Kotlar-E AGENCY, Ľ. Fullu 2517/35, 955 03 Topoľčany577,00 €6.9.20166.9.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z154/2016koncert Honza Nedvěd, J. Koníř, P.Helan45757895SATORI umělecka agentura, Nečice 12, 396 01 Senožaty1 754,88 €6.9.20166.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z153/2016hromadná licenčná zmluva Spievankovo 7.10.2016178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava216,00 €13.9.201613.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z152/2016hromadná licenčná zmluva Veľký Topoľčiansky jarmok178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava6.9.20166.9.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z151/2016Dodatok č. 1 k zmluve č. 40/201664948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 21 290/pren., 102,50/energ.29.8.201629.8.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z150/2016hudobné vystúpenie XXII. roč. Top. hodyMiroslav Nemeček, Horné Vestenice 77, 972 22 Horné Vestenice250,00 €9.8.20169.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z149/2016hudobné vystúpenie XXII. roč. Top. hodyLucia Černeková, Bernolákova 2082, 922 01 Topoľčany250,00 €9.8.20169.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z148/2016hudobné vystúpenie XXII. roč. Top. hodyPeter Nagy, Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava 15 901,60 €9.8.20169.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z147/2016hudobné vystúpenie XXII. roč. Top. hodyĽuboš Ďurech, Na pažiti 23B, 831 01 Bratislava400,00 €9.8.20169.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z146/2016hudobné vystúpenie XXII. roč. Top. hodyMichal Kovalčík, Lachova 35, 851 03 Bratislava300,00 €9.8.20169.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z145/2016hudobné vystúpenie XXII. roč. Top. hodyJán Lau, Sídlisko SNP 1002/32, 924 01 Galanta200,00 €9.8.20169.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z144/2016hudobné vystúpenie XXII. roč. Top. hodyMarek Mečiar, Bodona 3, 921 01 Piešťany200,00 €9.8.20169.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z143/2016prílež. prenájom M. Bedzany rodinná oslavaSL 785 251Mária Lehotská, Hlavná 57, 955 01 Topoľčany25,- + energie7.8.20167.8.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z142/2016divad. predstavenie RND 21.- 22.10.2016 Láskanie236090247Občianske združenie Človečina, Panenská 13, 811 05 Bratislava4500,- + 25% nad limit25.7.201625.7.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z141/2016hudobné vystúpenie OsamelíTomáš Oslejšek, Záhradnícka 13, 955 01 Topoľčany350,00 €2.8.20162.8.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z140/2016internet35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava21,60/mesačne8.7.20168.7.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z139/2016prenájom nebyt. priest. v SD33679207Ing. Imrich Chrenko - Súkromná Autoškola POUČ, Čermany 180, 956 08 Čermany104,50/mesačne (nájom+ener.)30.6.201630.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z138/2016tanečno-umelecké vystúp.- Rockom krokom42130221Čarovné ostrohy o.z., S. Chalupku 11 11, 900 31 Stupava2 200,00 €4.7.20164.7.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z137/2016hudobné vystúpenie Vatra zvrchovanostiJana Tomanovova, Stummerova, 955 01 Topoľčany200,00 €12.7.201612.7.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z136/2016verejné podujatie - Family Day17310598SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava38,50 €11.7.201611.7.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z135/2016hudobné vystúpenie XXII.roč. Topoľčianske hodyRadoslav Bujna, Prvá 779/13, 956 17 Solčany400,00 €6.7.20166.7.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z134/2016hromadná licenčná zmluva Osamelí august,sept.,oktob. 2016178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava6.7.20166.7.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z133/2016hromadná licenčná zmluva Hody 2016178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava1.7.20161.7.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z132/2016Dodatok č. 1 k zmluve č. 79/201633129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčanysklenená výplň30.6.201630.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z131/2016Dodatok č. 3 k zmluve č. 31/2011 dlhodobý prenájom SD36790117G&H GROUP s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 2357, 955 01 Topoľčany284,95/mesač.(nájom+ener.)30.6.201630.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z130/2016Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2007 dlhodobý prenájom SD36790117G&H GROUP s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 2357, 955 01 Topoľčany161,20/mesač.(nájom+ener.)30.6.201630.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z129/2016Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2004 dlhodobý prenájom SD30325277Káčerová Alica Fitnescentrum Donald, M. Benku 2341, 955 01 Topoľčany1 206,13/mesač.(nájom+ener.)30.6.201630.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z128/2016hudobné vystúpenie PPJŠtefan Povinec, Nábrežna 4721/16, 940 02 Nové Zámky250,00 €13.6.201613.6.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z127/2016prílež. prenájom DK - koncert Kandráčovci42205832Topoľčianske aktivity mladých, Topoľova 1702/64, 955 01 Topoľčany477,00 €23.6.201623.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z126/2016prílež. prenájom SD - usporiadanie koncertu17319617Rodičovské združenie pri ZUŠ L.Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany154,00 €19.5.201619.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z125/2016hudobné vystúpenie stretnutie osamelýchMargita Šujanová, J. Matušku 2234, 955 01 Topoľčany350,00 €30.6.201630.6.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z124/2016prílež. prenájom DK - Zhromaždenie delegátov174840Stavebné bytové družstvo Topoľčany, Mojmírova 2, 955 01 Topoľčany279,20 €20.6.201620.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z123/2016prílež. prenájom SD 25. výročie založenia školy30997241Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01 Topoľčany141,20 €21.6.201621.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z122/2016Príloha č. 1 k zmluve č. 112/30.1.200734792937Lukáš Kočnár-PRO-Factor, Františkánska 4, 917 01 Trnava2 821,48/rok13.6.201613.6.20160Zuzana Daňovičová - referent pre kino a kultúru
2016Z121/2016prílež.prenájom nebyt. priestorov v DK MBAnna Gabajová, Hlavna 5/6, 955 01 Topoľčany10,- + energie20.6.201620.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z120/2016divadelné predstavenie Paci-pac46927841WAYOUT s.r.o., Švabinského 12, 851 01 Bratislava480,00 €15.6.201615.6.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z119/2016sprostredkovanie predaja vstup. Mafiánske historky43499023Rendek Vladimír, Ku Bratke 2916/49, 934 05 Leviceprovízia 0,60 z 1vstupenky/6€18.5.201618.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z118/2016prílež. prenájom v DK43499023Rendek Vladimír, Ku Bratke 2916/49, 934 05 Levice527,00 €13.6.201613.6.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z117/2016prílež. prenájom DK a SD17639646SKZL - Regionálna komora zubných lekárov, Ul. Fibichova 14, 821 05 Bratislava1 521,20 €9.6.20169.6.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z116/2016Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb 090347205035763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z115/2016Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb 090377408035763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z114/2016Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb 091132276135763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z113/2016Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb 091113159235763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislavaaktiv. poplatok 10,-7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z112/2016dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb 091127671235763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislavaaktiv. poplatok 10,-7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z111/2016o poskytovaní verejných služieb 091127671235763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z110/2016dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb 091129297135763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislavaaktiv. poplatok 10,-7.6.20167.6.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z109/2016o poskytovaní verejných služieb 091129297135763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z108/2016dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služ. 091192138035763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislavaaktiv. poplatok 10,-7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z107/2016o poskytovaní verejných služieb 091192138035763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z106/2016dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnych služ. 091195220635763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislavaaktiv. poplatok 10,-7.6.20177.6.20170PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z105/2016o poskytovaní verejných služieb 091195220635763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z104/2016dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služ. 091128903335763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava10,00 €7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z103/2016o poskytovaní verejných služieb 091128903335763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z102/2016dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služ. 091129014035763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislavaaktiv. poplatok 10,-7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z101/2016o poskytovaní verejných služieb 091129014035763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z100/2016dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služ. 091195167935763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislavaaktiv. poplatok 10,-7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z099/2016o poskytnutí verejných služieb 091195167935763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava7.6.20167.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z098/2016divadelné predstavenie Peter Black 342387442Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, 036 01 Martin9.6.20169.6.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z097/2016hromadná licenčná zmluva Petro-Pavlovský jarmok178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava26.5.201626.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z096/2016prílež. prenájom v DK MB - karGabajová Anna, Hlavna 5/6, 955 01 Topoľčany5.6.20165.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z095/2016koncert speváka Richarda Műllera42179297Slovensko proti drogám o.z., Sibírska 13, 831 02 Bratislava31.5.201631.5.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z094/2016divadelné predstavenie Peter Black 342387442Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, 036 01 Martinprov. 20% z celkovej výšky vst27.5.201627.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z093/2016kultúrny program s koníkmiŠvec Marek, Kuzmányho 1593/18, 955 01 Topoľčany130,00 €23.5.201623.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z092/2016zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry37861298Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra300,00 €29.6.201629.6.20160PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2016Z091/2016dlhodobý prenájom DK17329990Alfacom spol. s r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany739,16 €31.5.201631.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z090/2016dlhodový prenájom SD priestor č. I. a II.44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany152,45/mesačne31.5.201631.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z089/2016zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov35683813VAŠA Slovensko, s.r.o., zmena od 1.1.2018 Edenred Slovakia, Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava30.5.201630.5.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z088/2016prílež. prenájom DK - schôdza897019Jednota dôchodcov Slovenska Topoľčany, Bernolákova 1651, 955 01 Topoľčany150,00 €19.5.201619.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z087/2016prílež. prenájom DK Oldies party31872484Informačné centum mladých, Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany330,00 €17.5.201617.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z086/2016prílež. prenájom DK Venček37860721Základná škola Tribečská, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany217,00 €17.5.201617.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z085/2016prílež. prenájom SD divad. sála46788956Martin Hríb, D.Makovického 5188/28, 036 01 Martin71,00 €23.5.201623.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z084/2016divad. predstavenie Králiky z klobúka48108731Divadeilko z klobúka, p. Dagmar Rostandt, Komenského 12 D, 974 01 Banská Bystrica240,- preds. + 56,- cest. nákl22.4.201622.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z083/2016hudobné vystúpenie Hodové slávnosti V. BedzanyKlačanská Slavomíra, Poľovnícka 25, 956 17 Solčany300,00 €17.5.201617.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z082/2016prílež. prenájom SD kinosály37864742Základná umelecká škola L.Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany273,00 €19.5.201619.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z081/2016Family day + Deň zdravia178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava16.5.201616.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z080/2016prílež. prenájom DK vo V. Bezdanoch - karOndruška Jozef, Veľké Bedzany, 955 0131,27 €17.5.201617.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z079/2016dlhodový prenájom nebyt. priestorov SD33129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčany104,50/ mesačne29.4.201629.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z078/2016o elekt. komunikácii a poskyt. iných elekt. služieb35942436Dôvera zdravotná poisťovňa, vz. Ing. Martin Kultan, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava6.5.20166.5.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z077/2016hudobné vystúpenie Stavanie májaHaláková Emília, Podjavorinskej 1961/8, 955 01 Topoľčany50,00 €28.4.201628.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z076/2016hudobné vystúpenie Stavanie májaNiková Mária, Bernolákova 2037/B, 955 01 Topoľčany50,00 €28.4.201628.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z075/2016hudobné vystúpenie Stavanie májaMlyneková Mária, kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany50,00 €28.4.201628.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z074/2016hudobné vystúpenie Stavanie májaŠujan Boris Bc., J. Matušku 2234, 955 01 Topoľčany170,00 €28.4.201628.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z073/2016prenájom reklamnej plochy64948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 289,16/mesačne11.5.201611.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z072/2016divadelné predstavenie MDD - Gašparko a DrakStražanovo bábkové divadlo Ladislava Stražana ml., DIČ 1024966162, Na Pasekách 12, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača350,00 €11.5.201611.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z071/2016prílež. prenájom SD - Deň matiek30997241Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01 Topoľčany109,60 €25.4.201625.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z070/2016prílež. prenájom SD - Hviezdoslavov Kubín 201636102598Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany350,00 €9.5.20169.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z069/2016vystúpenie speváka Milana DrobnéhoFančovič Miroslav, DIČ 1043789692, Sasinkovo 16, 920 65 Sasinkovo600,00 €3.5.20163.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z068/2016hudobné vystúpenie OsamelíČakloš Miloš, Ivanovce 309 Ivanovce400,00 €5.5.20165.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z067/2016predstavenie Svet Médií 2 o 8:00 hod, 10:00 hod42387451Škola zážitkov Harvart, Bellova 4, 036 01 Martin20% z celkovej výšky vstupného6.5.20166.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z066/2016predstavenie Svet Médií 2 o 8:30 hod, 10:30 hod.42387451Škola zážitkov Harvart, Bellova 4, 036 01 Martin20% z celkovej výšky vstupného6.5.20166.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z065/2016hromadná licenčná zmluva Deň detí178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislavaprov. 20% z celkovej výšky trž6.5.20166.5.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z064/2016prílež. prenájom SD - kinodála a učebne37861964Cirkevná základná umelecká škola sv.Lukáša, Stummerova 20, 955 01 Topoľčany342,00 €2.5.20162.5.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z063/2016prílež. prenájom SD - 36. výročie založenia školy37860763Základná škola Škultétyho, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany142,00 €26.4.201626.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z062/2016hromadná licenčná zmluva Osamelí máj, jún, júl178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava421,20 €13.4.201613.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z061/2016hromadná licenčná zmluva Close harmony Ferends178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava211,20 €18.3.201618.3.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z060/2016hrom. ličenč. zmluva Deň matiek 8.5.2016178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava22,80 €20.4.201620.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z059/2016sprostredkovanie predaja vstupeniek Kandráčovci42205832Topoľčianske aktivity mladých, Topoľova 1702/64, 955 01 Topoľčany0,55,- z ceny vstupenky 11,-18.4.201618.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z058/2016prílež. prenájom DK - výročná schôdza36101974Slovenský rybársky zväz MO, J.Bottu 1, 955 01 Topoľčany236,20 €13.4.201613.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z057/2016prílež. prenájom DK - predaj suvenírov33990166TOP-TEXT Alena Chudobová, Májová 16/21, 956 21 Jacovce80,00 €13.4.201613.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z056/2016prílež. prenájom DK - bufet47843870TOP FOOD SERVICE s.r.o., Hviezdoslavova 29, 955 01 Práznovce300,00 €12.4.201612.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z055/2016prílež. prenájom SD - divadelnej sály37864742Základná umelecká škola L.Mokrého, Moyzesova 1737, 955 01 Topoľčany173,20 €11.4.201611.4.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z054/2016sprostredkovanie predaja vstupeniek Michal David48023621L-PEGAS s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravouprovízia 1,-/1ks1.2.20161.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z053/2016vysporiad. práva umelcov Mesto TO, VB, MB17310598SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48115,50 €6.4.20166.4.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z052/2016hudobná produkcia na stretnutie osamelýchTomanov Juraj, Stummerova 1940/81, 955 01 Topoľčany350,00 €6.4.20166.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z051/2016prílež. prenájom DK M. Bezdany - rodinná udalosťBožena Kajanová, Záhumnie 841/4, 955 01 Topoľčany10,- + energie31.3.201631.3.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z050/2016divadelné predstavenie Írska kliatba42281059Matúš Čák, občianske združenie, Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčínprovízia 15% z tržby vstupného30.3.201630.3.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z049/2016výchovný koncert Oliver Twist /o 9:00, 10:30,12:00/35571331Detská a mládežnícka organizácia Oliver, Lesná 15 15, 044 14 Čaňaprovíza 20% z tržby vstupného1.4.20161.4.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z048/2016prílež. prenájom DK - Pánova večera30845696Náboženská spoločnosť, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava 34220,00 €7.3.20167.3.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z047/2016prílež. prenájom v DK V.B. - výroč. schôdzaBernardína Ondrušková, Veľké Bedzany 87, 955 01 Veľké Bedzany19,72 €18.3.201618.3.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z046/2016o poskytnutí dotácie na kultúrne poukazy165182Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislavač. MK-4381/2016/3.214.3.201614.3.20160Jana Gogová - samostatný účtovník
2016Z045/2016prenájom reklamnej plochy na obrazovuku46483730KALYPSO agency SK, s.r.o., Stummerova 385, 955 01 Topoľčany145,09 €29.1.201629.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z044/2016prílež. prenájom 13.3.2016 - MDŽ31801242SMER sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži155,60 €8.3.20168.3.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z043/2016hromadná licenčná zmluva 26.4.2016 Jazz Fest178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava171,00 €7.3.20167.3.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z042/2016prenájom DK M. Bezdany30845696Náboženská spoločnosť, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava 3425,- + energie28.2.201628.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z041/2016tanečný program Žilka 16.3.201648049115BD-production s.r.o., M.R.Štefánika 1152/26, 926 01 Sereďprovízia 20% z tržby vstup.1.3.20161.3.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z040/2016dlhodobý prenájom DK64948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 2mesačne 1230,- +102,5029.2.201629.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z039/2016prílež. prenájom DK 29.2.2016 - členská schôdza31801242SMER sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži199,00 €25.2.201625.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z038/2016prílež. prenájom 26.2.2016 stretnutie - pouč. delegátov677639SNS, Šafárikovo námestie 3, 814 99 Bratislava - Staré Mesto208,00 €15.1.201615.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z037/2016divadelné predstavenie 15.3.201631299695Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava20% z tržby za predstavenie23.2.201623.2.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z036/2016koncert Harmony Tour 201631825907Close Harmony Friends, Hodžova 8, 949 01 Nitraprovízia 20% z ceny vstupeniek7.3.20167.3.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z035/2016prílež. prenájom DK M. Bedzany 20.2.2016 karMargita Gabajová, Hlavná 21, 955 01 Topoľčany29,30 €18.2.201618.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z034/2016divad. predstavnie Len si pospi... 14.3.2016 o 16:30,19:3047932031EXCLUSIVE AGENCY EU s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava90% zo vstupného22.2.201622.2.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z033/2016prílež. prenájom KD M. Bedzany 6.2.2016Juraj Gális, Hlavná 22, 955 01 Topoľčany50,00 €3.2.20163.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z032/2016prílež. prenájom KD M. Bezdany 9.1.2016Juraj Gális, Hlavná 22, 955 01 Topoľčany50,00 €6.1.20166.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z031/2016prenájom DK M. Bedzany stredy a nedele, január-február 201630845696Náboženská spoločnosť, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava 3425,-/1 deň + plyn3.1.20163.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z030/2016divadelné vystúpenie 16.2.2016 o 17:00 hod. Spievankovo47133945Zahrajko s.r.o., Heyrovského 10, 841 03 Bratislava80% zo vstupného20.1.201620.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z029/2016hromadná licenčná zmluva 16.2.2016 Spievankovo178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava216,00 €25.1.201625.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z028/2016prílež. prenájom divadelná sála SD 23.2.2016 - prednáškaIng. Pavel Baričák, Dolný Kalník 74, 038 02 Dolný Kalník258,00 €29.1.201629.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z027/2016prílež. prenájom kinosála SD 21.2.2016 - divad. predstavenie586846KDH Kresťansko-demokratické hnutie, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava73,00 €15.2.201615.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z026/2016prílež. prenájom divadelnej sály 21.3.2016 - vystúpenie37864742Základná umelecká škola L.Mokrého, Moyzesova 1737, 955 01 Topoľčany157,00 €17.2.201617.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z025/2016prílež. prenájom DK 19.2.2016 - Rómsky ples42299861Rómske združenie Spokojnosť, Ul. Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica314,00 €9.2.20169.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z024/2016dodatok č. 1 k dohode 18/2015/§54-ŠnZ zo dňa 20.11.201530794536Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany3.2.20163.2.20160Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2016Z023/2016hudobné predstavenie 6.2.2016 OsamelíPaulík Jozef, Preseľany 120, 956 12 Preseľany400,00 €3.2.20163.2.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z022/2016prílež. prenájom 13.2.2016 - ples677639SNS, Pribinova 14, 955 01 Topoľčany415,00 €15.1.201615.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z021/2016prílež. prenájom 12.2.2016 - Gurmánsky ples46409165Vinothek Vineria s.r.o., M.R.Štefánika 30/33, 95501 Topoľčany300,00 €8.2.20168.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z020/2016hudobné vystúpenie 9.2.2016 Pochovávanie basyŠujan Boris, J. Matušku 2234, 955 01 Topoľčany300,00 €3.1.20163.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z019/2016hrom. liecenčná zmluva 13.2.2016 Nielen divadelný večer178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava10,80 €4.2.20164.2.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z018/2016divad. predstavenie RND 28.2. o 19:00, 29.2. o 16:30, 19:3036090247Občianske združenie Človečina, Panenská 13, 811 03 Bratislava4 500,- + podiel z tržby4.2.20164.2.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z017/2016divad. predstavenie 28.2.2016 o 16:00 Zmiešaná štvorhra36090247Občianske združenie Človečina, Panenská 13, 811 03 Bratislava1 500.- + podiel z tržby4.2.20164.2.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z016/2016prílež. prenájom DK 5.2.2016 - ples42042569Slov.spoločnosť priateľov Francúzska, Pribinova 14, 955 01 Topoľčany318,00 €29.1.201629.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z015/2016sprostedkovanie predaja vstup. Pavol Hirax BaričákIng. Pavel Baričák, Dolný Kalník 74, 038 02 Dolný Kalníkvstupenka 6,-/ks - 0,30/ks1.2.20161.2.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z014/2016prílež. prenájom SD 2.2.2016 - divadelné predstavenie37888773Divadlo Maska občianske združenie, Pribinova 120, 960 01 Zvolen84,00 €26.1.201626.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z013/2016prílež. prenájom DK 30.1.2016 - ples586846KDH Kresťansko-demokratické hnutie, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava397,00 €20.1.201620.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z012/2016prílež. prenájom DK 29.1.2016 - ples42120420Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova 2490, 955 01 Topoľčany263,00 €25.1.201625.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z011/2016hrom. ličenč. zmluva Osamelí 6.2., 5.3., 9.4.178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava421,20 €25.1.201625.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z010/2016hudobné vystúpenie 13.2.2016 - Nielen divadelný večerPeter Luha, Gessayová 10, 851 03 Bratislava250,00 €20.1.201620.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z009/2016prílež. prenájom DK 22.1.2016 - ples416011Slovenský Červený kríž územný spolok, Nám.Ľ.Štúra 2357, 955 01 Topoľčany318,00 €19.1.201619.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z008/2016prílež. prenájom DK 23.1.2016 - ples418692Slovenský poľovnícky zväz, Hollého 5, 955 01 Topoľčany318,00 €21.1.201621.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z007/2016hrom. licenč. zmluva 9.2.2016 Fašiangové slávnosti178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava31,20 €9.1.20169.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z006/2016hrom. licenčná zmluva 7.2.2016 Detská fašiangová bavenica178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava22,80 €9.1.20169.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z005/2016prílež. prenájom SD 23.1.2016 - predvolebný míting42310342Strana TIP, Dolná 13, 974 01 Banská Bystrica158,60 €15.1.201615.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z004/2016dodatok k hrom. licenč. zmluve 8.1.2016 Topoľ. ples178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava28.1.201628.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z003/2016hrom. licenčná zmluva 9.1.2016 Mestský ples178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava433,20 €7.1.20167.1.20160Marta Zigiňová - referent kultúrno-výchovných aktivít
2016Z002/2016prílež. prenájom DK 16.1.2016 - ples31801242SMER sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži412,00 €13.1.201613.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2016Z001/2016prílež. prenájom DK 15.1.2016 - ples10178144148Slovenský poľovnícky zväz, Gaštanová 141/19, 955 01 Topoľčany397,00 €12.1.201612.1.20160Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk