Zmluvy

Rozšírene vyhľadávanie:

Rok:Číslo zmluvy:Názov zmluvy:IČO:Partner:Celková suma:Dátum uzavretia:Dátum zverejnenia:Dátum účinnosti:Dátum platnosti do:Vystavil:Zmluva v PDF:
2020Z169/2020Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy OZ197/2020311162Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany1 343 489,70 €31.12.202031.12.20200PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2020Z168/2020Dohoda o ukončení zmluvy31320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany31.12.202031.12.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z167/2020Dohoda o ukončení servisnej zmluvy35868929G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok17.12.202017.12.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z166/2020Dohoda o ukončení zmluvy o vz. spolupráci34792937Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava17.12.202017.12.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z165/2020Dohoda o ukončení lincenčnej zmluvy48298034Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava17.12.202017.12.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z164/2020Zmluva o náme nebyt. priestoru36108740Oblastný futbalový zväz Topoľčany, Obchodná 1012/9, 955 01 Topoľčany1285,83 €/ročne + energie30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z163/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov44820739FORMER, s. r. o., Muškátová 2479/18, 955 01 Topoľčany1 485,58 €28.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z162/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov36728683BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany3 880,79 €€/ročne + energie30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z161/2020Dohoda o ukončení zmluvy33679207Ing. Imrich Chrenko - Súkromná Autoškola POUČ, Čermany 180, 956 08 Čermany31.12.202031.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z160/2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb35848863O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava14,- €/mesačne31.12.202031.12.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z159/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov46801294Autoškola Chrenko s.r.o., 159, 956 08 Čermany1 089,65 €/ročne + energie31.12.202031.12.20210Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z158/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany1 541,- €/ročne + energie31.12.202031.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z157/2020Nájomná zmluva36566365TOP GAME GROUP, s.r.o., Povstania 1253/8, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z156/2020Nájomná zmluva11764325Ing. Jozef Zajko RENARS, M.R.Štefánika 921/15, 956 33 Chynorany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z155/2020Nájomná zmluva35922222PEMAT Slovakia, s. r. o., Hlohovská cesta 415, 955 01 Nemčice200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z154/2020Nájomná zmluva37764730Rastislav Hanuš - PAOLO SLOVAKIA, Streďanská 2013/26, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z153/2020Nájomná zmluva35942240OASIS, s.r.o., Pod kalváriou 1163/85, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z152/2020Nájomná zmluva50378899Ing. Jozef Vaňo MS PLAST, Vrbová 54/17, 955 01 Chrabrany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z151/2020Nájomná zmluva46851739Miguel Angel Allauca Del Carpio - Jazyková škola, J. Alexyho 2677/5, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z150/2020Nájomná zmluva34669787Milan Žembera COLOR STAR, Dopravná 3973, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z149/2020Nájomná zmluva37765825Milan Kobida, Dopravná 412, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z148/2020Nájomná zmluva37286188Margita Gerová, Nitrianska 13/27, 955 01 Chrabrany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z147/2020Nájomná zmluva22812369Ján Cabaj CA-Komfort, Sedmikrásková 2367, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z146/2020Nájomná zmluva40363988Ivan Tomanov SOLIDUS, Stummerova 83, 955 01 Topoľčany200,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z145/2020Nájomná zmluva36546887CRESS Slovakia s.r.o., Zemianska 681/13, 956 21 Jacovce325,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z144/2020Nájomná zmluva47129891Autotech Slovakia s.r.o., Pod Kalváriou 30, 955 01 Topoľčany400,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z143/2020Nájomná zmluva33990166Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce125,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z142/2020Zmluva o nájme pozemku44540957Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruži664,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z141/2020Zmluva o nájme pozemku36305073DECODOM s.r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany332,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z140/2020Zmluva o nájme pozemku47545674NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava – mestská časť Ruži1 328,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z139/2020Zmluva o nájme pozemku45939187GRYF reklamné štúdio, s. r. o., Pažite 56, 010 09 Bytčica664,- €/ ročne30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z138/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov47663375J.R.K. Steel s.r.o., Galvaniho 7/D, 827 04 Bratislava – mestská časť Ruži1 700,- € mesačne + energie30.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z137/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorovAnton Pokrývka, Ul. J. Jesenského 2316, 955 01 Topoľčany643,65 € ročne + energie28.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z136/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov43215271Ján Čierny - Bodyline Fitness Centrum, Muškátová 2479/18, 955 01 Topoľčany6 855,80,-€ ročne + energie28.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z135/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov30045932Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany1 125,20,-€ ročne + energie28.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z134/2020Zmluva o nájme nebyt. priestorov52944042Legal services group s. r. o., Streďanská 2661/49, 955 01 Topoľčany3 120,-€ ročne + energie28.12.202030.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z133/2020Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 42/202131421695TOMA s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany18.12.202018.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z132/2020Zmluva o združ. dodávke zemného plynu č. 111239646113177Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - Staré Mesto17.12.202018.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z131/2020Zmluva o združ. dodávke elektriny č. 111239546113177Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - Staré Mesto17.12.202028.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z130/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z129/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z128/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z127/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z126/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z125/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z124/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z123/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z122/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z121/2020Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiad. do distribuč. sústavy36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 107.12.202010.12.20200Ing. Tomáš Fabo - správca objektov
2020Z120/2020Zmluva o prevode činností a prechode zamestnanca44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany21.12.202023.12.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z119/2020Zmluva o prevode činností a prechode zamestnanca36728683BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany21.12.202021.12.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z118/2020Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Z15/202022664980ZO OZ SLOVES, Nám.M.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany28.10.202028.10.20200Zuzana Daňovičová - referent pre kino a kultúru
2020Z117/2020o spolupráci pri organiz. podujatia Vianoč. benef. koncert50855484TOP production SK, s.r.o., Stummerova 6, 955 01 Topoľčany01.12.202007.12.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z116/2020o spolupráci pri organiz. podujatia Vianočný koncert Opatovský & Parklová50855484TOP production SK, s.r.o., Stummerova 6, 955 01 Topoľčany01.12.202007.12.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z115/2020o zabezpečení prog. Vítame sv. Mikuláša a rozsvieť. vian. stromčeka42044405Občianske združenie SIPKA, Preseľany 77, 956 12 Preseľany700,00 €01.12.202001.12.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z114/2020prílež. prenájom SD Vianočné prekvapenie52616843DOS Divallo Tesáre, Tesáre 115, 956 21 Tesáre330,00 €08.12.202007.12.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z113/2020prílež. prenájom DK schôdza174840Stavebné bytové družstvo Topoľčany, Mojmírova 2, 955 01 Topoľčany360,00 €30.11.202030.11.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z112/2020o dodávke plynu OM V. Bedzany a M. Bedzany46113177Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - Staré Mesto28.10.202030.11.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z111/2020o dodávke el. energie na OM DK, SD, V. Bedzany, M. Bedzany46113177Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - Staré Mesto28.10.202030.11.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z110/2020o poskytovaní verejných služieb - Fabo 094098737235848863O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava14,- €/mesačne31.10.202031.10.20200Jana Gogová - samostatný účtovník
2020Z109/2020Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Fabo30794536Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany7 336,44 €23.10.202029.10.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z108/2020dohoda o ukončení zmluvy o dielo36520705AGROCECH s.r.o., Novozámocká 388, 951 12 Ivanka pri Nitre31.08.202031.08.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z107/2020prílež. prenájom SD Detský javiskový sen36102598Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany450,00 €01.10.202001.10.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z106/2020zmluva o nájme nebyt. priestorov SD 15 m253254961BOŽO2, s. r. o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce1 279,80 €/rok + energie29.09.202030.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z105/2020zmluva o nájme nebyt. priestorov SD 17 m253254961BOŽO2, s. r. o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce1 316,98 €/rok + energie29.09.202030.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z104/2020dohoda o ukončení zmluvy nebyt. priestor 15 m236554090BOMAR, s.r.o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce29.09.202030.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z103/2020dohoda o ukončení zmluvy nebyt. priestor 17 m236554090BOMAR, s.r.o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce29.09.202030.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z102/2020dlhodobý prenájom letná terasa34132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany1 176,97 €28.09.202028.10.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z101/2020prílež. prenájom VB - rodinná oslavaMarián Medo, Broskyňova 115/33, 955 01 Veľké Bedzany72,00 €24.09.202025.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z100/2020Dodatok č. 1 k zmluve č. 72/2013 ukončenie nočného trezoru31320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany24.08.202024.08.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z099/2020o vydaní a používaní debetných platobných kariet31320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany15,- €/rok24.08.202024.08.20200PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2020Z098/2020o poskytnutí verejných služieb - Pevný internet SD35763469Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava20,90 €21.09.202023.09.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z097/2020prílež. prenájom DK - výročná schôdza36101974Slovenský rybársky zväz MO, J.Bottu 1, 955 01 Topoľčany380,00 €23.09.202023.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z096/2020o poskytnutí servisu výpočtovej a kancelárskej techniky52825701MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany100 €/mesačne31.08.202031.08.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z095/2020prílež. prenájom MB rodinná oslavaEva Lukšiková, Hlávana 37, 955 01 Topoľčany58,- € + energie16.09.202017.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z094/2020prílež. prenájom DK Svadobný deň52146154Michal Comp s.r.o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany500,00 €14.09.202014.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z093/2020prílež. prenájom DK Majstrovstvá SR v šachu42366917Topoľčiansky šachový klub, J. Matušku 2220/36, 955 01 Topoľčany1 000,00 €10.09.202010.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z092/2020hromadná licenčná zmluva Hody Malé Bedzany Ontario178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava04.09.202016.09.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z091/2020prílež. prenájom VB svadbaPetra Remeňová, Čerešňova 73/76, 95501 Veľké Bedzany300,- € + energie02.09.202004.09.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z090/2020Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - zmena názvu nadácie34076557Nadácia mesta Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany24.08.202024.08.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z089/2020Piknikové popoludnie - Nová stopa50510312Nová stopa s.r.o., Pod Kalváriou 2274/30, 955 01 Topoľčany12.08.202013.06.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z088/2020hromadná licenčná zmluva Topoľčianske hody178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava12.08.202013.08.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z087/2020dotácia na kultúrne poukazy165182Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava23.06.202025.06.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z086/2020hudobné vystupenie Maduar36761486M&M Brothers, s.r.o., Hlavné námestie 30/11, 979 01 Rimavská Sobota1 920,00 €27.07.202010.08.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z085/2020prílež. prenájom DK VB rodinná oslavaMartina Macko, Jabloňova 260/1, 95501 Veľké Bedzany42 ,- € + energie29.07.202030.07.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z084/2020hromadná licenčná zmluva Piknikové popoludnie 1.8.2020178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava28.07.202013.08.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z083/2020prílež. prenájom DK V. Bezdany rodinná oslavaMonika Žemberová, Broskyňová 182/37, 955 01 Veľké Bedzany52,- € + energie23.07.202024.07.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z082/2020Zmluva o prevode práv a povinnosti stavebníka46483730KALYPSO agency SK, s.r.o., Stummerova 385, 955 01 Topoľčany30.06.202030.06.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z081/2020hudobné vystúpenie Piknikové popoludnie51912244TinMar s.r.o., Tribečská 2136/6, 955 01 Topoľčany250,00 €15.07.202016.07.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z080/2020hromadná licenčná zmluva Piknikové popoludnie178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava14.07.202014.07.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z079/2020prílež. prenájom DK VB Rodinná oslavaVeronika Jankaničová, Gaštanova 251/12, 95501 Veľké Bedzany12,- € + energie07.07.202009.07.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z078/2020prílež. prenájom DK Majstrovstvá SR v šachu42366917Topoľčiansky šachový klub, J. Matušku 2220/36, 955 01 Topoľčany1 250,00 €06.07.202009.07.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z077/2020hromadná licenčná zmluva Piknikové popoludnie178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava03.07.202016.07.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z076/2020hudobné vystúpenie Piknikové leto na MargarétkeChristián Forgáč, Šrobárova 16, 08001 Prešov250,00 €29.06.202029.06.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z075/2020o predaji Led obrazovky46483730KALYPSO agency SK, s.r.o., Stummerova 385, 955 01 Topoľčany1,00 €30.06.202030.06.20200PhDr. Katarína Baculáková - riaditeľka
2020Z074/2020dohoda o ukončení nájomnej zmluvy46483730KALYPSO agency SK, s.r.o., Stummerova 385, 955 01 Topoľčany30.06.202030.06.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z073/2020dlhodobý prenájom DK býv. Slovens. sporiteľňa35038241Peter Mervart PANTHER SIGNS, Palárikova 4082/10, 955 01 Topoľčany12 000,- €/rok + energie30.06.202030.06.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z072/2020prenájom reklamnej plochy na DK52137571Domkov, s.r.o., Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany870,- €/rok29.06.202030.06.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z071/2020o vzájomnej spolupráci - dotlač kukt. programu na plagáty34792937Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava3100,- €/rok15.06.202002.07.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z070/2020pohrebná hostinaNora Macková, Čerešňová 167/13, 955 01 Veľké Bedzany12,- € + energie16.06.202017.06.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z069/2020ročný servis kinotechniky35868929G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok15.06.202015.06.20200Zuzana Daňovičová - referent pre kino a kultúru
2020Z068/2020prenájom terasy pizzeria34132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany5 392,92 €/rok24.04.202024.04.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z067/2020Dohoda uzatvorená podľa Zákonníka práce - prekážky v práci na str. zamestnávateľa151653Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany27.04.202027.04.20200Ing. Lenka Gerši - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z066/2020technik požiarnej ochrany a bezpeč. a ochrany zdravia pri práci36534331HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky4 300,00 €20.04.202020.04.20200Marek Polanka - referent prevádzky
2020Z065/2020Dodatok č. 5 k nájom. zmluve č. 15/2017- zmena názvu50419323OM Vitalis s.r.o., Gagarinova 2490, 955 01 Topoľčany10.03.202010.03.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z064/2020prílež. prenájom DK bufet Osamelí48300527Mgr. František Ďurina, Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany50,00 €05.03.202005.03.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z063/2020hudobné vystúpenie Stretnutie osamelýchMária Keselyová, Gogoľova 1882/18, 955 01 Topoľčany400,00 €02.03.202002.03.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z062/2020uskutočnenie divad. predstavenia 10:142120420Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany650,00 €02.03.202005.03.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z061/2020kultúrne podujatie Klub 2742318513Umelecká agentúra Amos, Okružná 12, 974 04 Banská Bystrica3,- €/osobu27.02.202005.03.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z060/2020uskutočnenie koncertu Kalinka 202034283854Ľubomír Pukša RONDO, Kyjevská 13, 934 05 Levice10,- €/osobu03.02.202002.03.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z059/2020zmluva o spolupráci 7.benef. koncert pre MaxaBranislav Bobula, Sedmikráskova 2336/8, 955 01 Topoľčany24.02.202024.02.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z058/2020zmluva o spolupráci Fašiangové slávnosti 2020897019Jednota dôchodcov na Slovensku, Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany24.02.202024.02.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z057/2020hudobné vystúpenie Pochovávanie basyJán Zajic, Klátová Nová Ves 390, 958 44 Klátov Nová Ves600,00 €19.02.202019.02.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z056/2020dodávka vody z verej. vodovodu MB36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra12.02.202012.02.20200Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z055/2020dodávka vody z verej. vodovodu VB36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra12.02.202012.02.20200Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z054/2020dodávka vody z verej. vodovodu DK36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra12.02.202012.02.20200Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z053/2020dodávka vody z verej. vodovodu SD36550949Západoslovenská vodáren. spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra12.02.202012.02.20200Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z052/2020prílež. prenájom SD Tanečný kolotoč36102598Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany256,00 €18.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z051/2020Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve 9/2009 kaviareň34132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany8 672,97 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z050/2020Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve 2/200430325277Alica Káčerová, M. Benku 2341, 955 01 Topoľčany9 943,36 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z049/2020Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve 1/200430045339Miroslav Dubovan, Komenského 14, 955 01 Topoľčany2 013,92 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z048/2020Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve 7/200433129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčany818,25 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z047/2020Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve 32/2011 kancelária II.36790117G&H GROUP s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 2357, 955 01 Topoľčany2 836,40 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z046/2020Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve 2/2007 kancelária I.36790117G&H GROUP s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 2357, 955 01 Topoľčany1 442,05 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z045/2020Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 5/201140363201Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany136,38 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z044/2020Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 14/201133986401Erik Némethy ARTTEC, Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky2 325,91 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z043/2020Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 12/201246801294Autoškola Chrenko s.r.o., 159, 956 08 Čermany3 423,18 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z042/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 43/201347229799Wind Music s.r.o., Februárova 462, 956 19 Krnča838,52 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z041/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 40/201664948242UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 216 507,25 €/rok17.02.202021.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z040/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 15/201750419323TOP FOODS TO, s.r.o., Hrad 323, 956 31 Krušovce2 698,70 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z039/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 1/201133142653Miroslav Gieci KG-KANS, Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany4 661,86 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z038/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 79/201633129801Mária Vičanová, Brezova 2171/6, 955 01 Topoľčany1 087,65 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z037/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 126/201411743859Ladislav Gulika RE - PRINT FOTO, Hviezdoslavova 2332, 955 01 Topoľčany6 001,81 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z036/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 23/2012 salón36790117G&H GROUP s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 2357, 955 01 Topoľčany1 369,17 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z035/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 12/201847530871Freibus Slovakia s.r.o., J.Matušku 2798, 955 01 Topoľčany746,40 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z034/2020Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 206/201646153055Freibus Slovakia Tour, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany2 825,85 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z033/2020Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 205/2016 pizzeria34132309TOCARD s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany18 886,53 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z032/2020Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 43/201530714672PhDr. Stanislav Blahák OPRAVA OBUVI, Slov. partizánov 1848/22, 955 01 Topoľčany1 782,48 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z031/2020Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 97/201744818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany3 273,44 €/rok17.02.202020.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z030/2020Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 203/201631449913Irfan Aliu ALBAT, Palkovičova 4276/22, 955 01 Topoľčany10 175,96 €/rok17.02.202019.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z029/2020Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 139/201633679207Ing. Imrich Chrenko - Súkromná Autoškola POUČ, Čermany 180, 956 08 Čermany1 087,65 €/rok17.02.202019.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z028/2020Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 148/201934076557Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany384,53 €/rok17.02.202019.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z027/2020Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 140/201836554090BOMAR, s.r.o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce1 279,80 €/rok17.02.202019.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z026/2020Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 139/201836554090BOMAR, s.r.o., Velušovce 104, 955 01 Velušovce1 316,98 €/rok17.02.202019.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z025/2020Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 78/201944329903Bibiána Škripcová, Sedmikrásková 2283/39, 955 01 Topoľčany7 723,04 €/rok17.02.202019.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z024/2020Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 217/201944818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany5865,30 €/rok17.02.202019.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z023/2020prílež. prenájom DK V. Bedzany rodinná oslavaNora Valachová, Broskyňova 157/3, 955 01 Veľké Bedzany52,- € + energie12.02.202013.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z022/2020stand-up42448131SILNÉ REČI o. z., Mestská 244/2, 831 02 Bratislava10.02.202027.08.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z021/2020hromadná licenčná zmluva Fašiangové slávnosti178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava07.02.202007.02.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z020/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz/nový token/31320155Všeobecná úverová banka a.s., Moyzesova 585/2, 955 01 Topoľčany23.01.202023.01.20200Ing. Stanislava Orolínová - vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
2020Z019/2020rozprávkový muzikál 2x31299695Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafarikova 20, 048 01 Rožňava25% zo vstupného 3,- €05.02.202012.02.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z018/2020prílež. prenájom DK ples418692Slovenský poľovnícky zväz, Slobody 511/25, 955 01 Topoľčany630,00 €07.02.202007.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z017/2020prílež. prenájom SD odborný seminár44915705TOPACADEMY - odborné semináre s.r.o., Štúrova 486, 956 15 Kovarce375,00 €05.02.202005.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z016/2020prílež. prenájom DK ples31801242SMER sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži610,00 €05.02.202005.02.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z015/2020kolektívna zmluva22664980ZO OZ SLOVES, Nám.M.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany31.12.201903.01.20200Zuzana Daňovičová - referent pre kino a kultúru
2020Z014/2020prílež. prenájom MB rodinná oslavaNadežda Juríčková, Hlavná 18, 955 01 Topoľčany30,- €+ energie27.01.202028.01.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z013/2020prílež. prenájom VB rodinná oslavaAnna Naštická, Čerešňová 216/96, 955 01 Veľké Bedzany42,- €+ energie29.01.202030.01.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z012/2020poskytovanie strážnej služby KVA45315612KARO Slovakia s.r.o., Odbojárov 294, 955 01 Tovarníky14,90 € + DPH/1hod./osoba30.01.202031.01.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z011/2020prílež. prenájom DK bufet48300527Mgr. František Ďurina, Pod kalváriou 1975/52, 955 01 Topoľčany50,00 €30.01.202031.01.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z010/2020výchovný koncert 2 x42387442Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, 036 01 Martin25% zo vstupného21.01.202031.01.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z009/2020hudobné vystúpenie Spoloč. stretnutie osamelýchMilan Štefkovič, Podhradie 60, 955 01 Podhradie400,00 €28.01.202028.01.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z008/2020hromadná lic.zmluva Spievankovo178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava24.01.202003.02.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z007/2020prílež. prenájom DK ples42042569Slovenská spoločnosť priateľov Francúzka, Pribinova 14, 955 01 Topoľčany650,00 €15.01.202031.01.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z006/2020divad. predstavenie Carlo Goldoni Čertice35989572Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, Divadelná 3, 960 77 Zvolen1 700,00 €20.01.202020.01.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z005/2020hromadná lic. zmluva Stretnutie osamelých178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava20.01.202020.01.20200Mgr. Janetta Kadliečková - koordinátor kultúrno-výchovných aktivít
2020Z004/2020prílež. prenájom DK plesSlovenský poľovnícky zväz, Piešťanská 346, 955 01 Nemčice620,00 €15.01.202017.01.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z003/2020prílež. prenájom DK ples586846KDH okresné centrum, Škultétyho 1597/7, 955 01 Topoľčany610,00 €13.01.202017.01.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky
2020Z002/2020vystúpenie Spievankovo45263523Tonada s.r.o., Studenohorská 2075/28, 841 10 Bratislava25% zo vstupeného 12,- €18.12.202017.01.20200Soňa Bačíková - referent kultúrno výchovných aktivít
2020Z001/2020prílež. prenájom ples MBIvan Koňoš, Hlavná 39, 955 01 Topoľčany98,- € + energie03.01.202003.01.20200Radek Dajčar - referent - koordinátor prevádzky

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk