Objednávky

Rozšírene vyhľadávanie:

Rok:Číslo objednávky:Popis objednaného plnenia:Číslo zmluvy:IČO:Partner:Celková suma:Dátum vystavenia:Objednávku vystavil:Objednávka v PDF:
2024O24/024Objednávame u Vás opravu el. motora 7,5 kW,n=1400/min. podľa cenovej ponuky35139048Branislav Németh SIGMONET, Vágašská ulica 628/26, 951 45, Dolné Lefantovce114,00 €20.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/023Objednávame u Vás zváračské práce na neplaveckom bazéne Krytá plaváreň47626763Marek Schmidt - ml., 349, 956 08, Horné Obdokovce600,00 €14.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/022Objednávame u Vás mincový zámok na 1 € skriniek Krytá plaváreň34670360Róbert Pravda, Benku 2341/1, 955 01, Topoľčany592,50 €14.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/021Objednávame u Vás opravu čerpadla 100-NFM+el. motor podľa cenovej ponuky35139048Branislav Németh SIGMONET, Vágašská ulica 628/26, 951 45, Dolné Lefantovce993,12 €14.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/020Objednávame u Vás elektronický hladinomer na meranie vody v studni45948992GEOTECH Bratislava s. r. o., Černyševského 26, 851 01, Bratislava324,60 €31.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/019Objednávame u Vás pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov51340071epracovne odevy s.r.o., Pod kalváriou 4316/81A, 955 01, Topoľčany1 000,00 €12.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/018Objednávame u Vás nastavenie technológie automatického dávkovania chlóru pre neplavecký bazén Krytá plaváreň v Topoľčanoch. Bližšie info p. Bohát tel. 094422658631381821ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07, Bratislava0,00 €08.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/017Objednávame u Vás podružný merač pre nájomníka Retis v objekte očistné kúpele34671391Juraj Jakubík JEL ELEKTRO, 31, 956 21, Tesáre1 190,00 €02.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/016Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu pre športoviská a kultúrne zariadenia v správe35038233Ferdinand Schwarz MBN Vercajch, Stummerova 5082/92, 955 01, Topoľčany1 500,00 €18.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/015Objednávame u Vás tovar podľa výberu na prevádzkovanie kultúrnych a športových zariadení521364183M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01, Topoľčany1 500,00 €01.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/014Objednávame u Vás opravu obehového čerpadla 65-NTV-92-12 Plaváreň na základe cenovej ponuky35139048Branislav Németh SIGMONET, Vágašská ulica 628/26, 951 45, Dolné Lefantovce152,00 €02.02.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/013Objednávame u Vás zhotovenie boníkov na Krytú plaváreň55055125RH-TOP s.r.o., Streďanská 2536/43, 955 03, Topoľčany270,00 €22.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/012Objednávame u Vás rozbor vody z bazénov Krytá plaváreň a Letné kúpalisko na rok 202431593836SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Hollého 149, 020 01, Dolné Kočkovce0,00 €22.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/011Objednávame u Vás nerezové okrúhle rozety na dvere 15 ks pre Športovú halu37571451Štefan Široký - Kovoinox, 118, 919 61, Borová149,00 €22.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/010Objednávame u Vás čistiace a hygienické prostriedky a tovar podľa vlastného výberu pre činnosť kultúrnych a športových zariadení, ktoré spravujeme55892434tpack s. r. o., Hlohovská cesta 445, 955 01, Nemčice10 000,00 €12.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/009Objednávame u Vás prepravu kontajnerovým vozidlom - odvoz bioodpadu z letného kúpaliska a futbalového štadiónu v Topoľčanoch na rok 2024 na základe Vašej cenovej ponuky34098674TOPRECO s.r.o., M. Rázusa 5051/33, 955 01, Topoľčany2 000,00 €12.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/008Objednávame u Vás ohrevné teleso - špirály 5 ks do sauny očistné kúpele33674752Eduard Bečka - ELMA, 108, 956 01, Bojná437,00 €11.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/007Objednávame u Vá chémiu na úpravu vody siričitan sodný pre Krytú plaváreň43509461Gabriel Pasztorek - PGchem, Lúčna 4328/7, 940 01, Nové Zámky36,00 €11.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20242024/07Objednávame u Vás vysypávanie vaňových kontajnerov na rok 2024 na dotrieďovací dvor, kompostáreň a skládku odpadu podľa potreby v dohodnutej sume 29 € za jednu hodinu.34098674TOPRECO s.r.o., M. Rázusa 5051/33, 955 01, Topoľčany0,00 €16.02.2024Ing. Martina Bežová - ekonóm
2024O24/006Objednávame u Vás opravu obehového čerpadla Plaváreň35139048Branislav Németh SIGMONET, Vágašská ulica 628/26, 951 45, Dolné Lefantovce1 020,00 €12.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20242024/06Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zapracovanie zmien do systému ParkDots nasledovne:55477232ParkDots s.r.o., Pribinova 40, 811 09, Bratislava 5 880,00 €08.02.2024Ing. Martina Bežová - ekonóm
2024O24/005Objednávame u Vás opravu traktora Futbalový štadión351989Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 01, Topoľčany 1236,00 €12.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20242024/05Objednávame si u Vás v mene vlastníka nájomných bytov v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. a v zmysle cenovej ponuky Protipožiarne opatrenia - pre nájomné byty na adrese: Pod Kalváriou 295/151A a 5054/151A v Topoľčanoch :50867474B&I Company s.r.o., Hanulova 24, 949 01, Nitra68 719,32 €02.02.2024Ing. Martina Bežová - ekonóm
2024O24/004Objednávame u Vás ročný servis, kontrolu , čistenie a kalibráciu prístroja POCKET COLORIMETER II pre Krytú plaváreň35899727HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, 831 07, Bratislava286,00 €11.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20242024/04Objednávame u Vás čerpanie, odvoz a likvidáciu odpadovej vody zo žumpy na adrese: Pivovarnícka 5064/24, Topoľčany. 36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208, 955 01, Topoľčany 10,00 €18.01.2024Ing. Martina Bežová - ekonóm
20242024/03Objednávame u Vás dosky na lavičky - hranené, suché, hobľované z tvrdého dreva, ohranené z jednej strany podľa cenovej ponuky:36549738TOPHOLZ, s.r.o., Družstevná 501, 956 19, Krnča3 312,00 €11.01.2024Ing. Martina Bežová - ekonóm
2024O24/003Objednávame u Vás odborné prehliadky tlakových nádob v Spoločenskom dome 6 ks a v Dome kultúry 1 ks11743999Pavol Jančovič, J. Matušku 2250/12, 955 01, Topoľčany280,00 €11.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20242024/02Objednávame si u Vás spracovanie a kontrolu podkladov pre vypracovanie daňového priznania k Dani z motorových vozidiel za rok 2023.43868584BeCount, s.r.o., Ćsl. armády 298/46, 955 01, Topoľčany 160,00 €10.01.2024Ing. Martina Bežová - ekonóm
2024O24/002Objednávame u Vás výmenu automatického odvzdušňovacieho ventilu na UK v Športovej hale 46706267TOP - in s.r.o., Gorkého 2019, 955 01, Topoľčany68,00 €11.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2024O24/001Objednávame u Vás opravu opony v Spoločenskom dome10872311Miroslav Novák REZ, Partizánska 134/6, 038 61, Lipovec2 352,00 €04.01.2024Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20242024/01Objednávame u Vás vypracovanie Prevádzkového poriadku v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutia č. OU-TO-OSZP-2024/000117-002 zo dňa 04.01.2024.50250701EKODENT consulting s.r.o., Jahodová 2175/7, 955 01, Topoľčany100,00 €09.01.2024Ing. Martina Bežová - ekonóm

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk