Objednávky

Rozšírene vyhľadávanie:

Rok:Číslo objednávky:Popis objednaného plnenia:Číslo zmluvy:IČO:Partner:Celková suma:Dátum vystavenia:Objednávku vystavil:Objednávka v PDF:
2021O2021/176Objednávame u Vás vizualizáciu bufetov na Letnom kúpalisku43746705Michal Daniš, 1. mája 52/52, 956 22 Prašice300,00 €28.12.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/175Objednávame u Vás revízie el.a bleskozvodov - FŠ.V.Bedzany, Stolnotenisová hala ,Kúpalisko Topoľčany51313171UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce1 750,00 €14.12.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/174Objednávame u Vás revíziu 4 ks kotlov na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch46819193PLYNARIK s.r.o., P.O. Hviezdoslava 2270/14, 955 01 Topoľčany426,00 €14.12.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/173Objednávame u Vás ohrievače 2 ks dobierka31329217Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji148,00 €14.12.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/172Objednávame u Vás ohrievač v počte 1 ks á 48,- € a trezory v počte 2 ks á 84,- €52825701MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany216,00 €14.12.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/171Objednávame u Vás zhotovenie nápisov v budove Stolnotenisovej haly30045932Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany308,00 €14.12.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/170Objednávame u Vás kuchynskú linku do kuchynky Spoločenský dom47104287Mi&Ja agency spol.s.r.o., Bauerova 36, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko120,00 €14.12.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/169Objednávame u Vás opravu internetu na Letnom kúpalisku48041629REJA pco s.r.o., Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany30,00 €13.12.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/168Objednávame u Vás písací stôl KORA v prevedení Samoa King v cene 257 € v počte 3 ks17621992Jozef Merašický Nábytok, Poľovnícka 347, 955 01 Tovarníky771,00 €13.12.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/167Objednávame u Vás toaletný papier 2 vrstvový 36 ks, skladané papierové utierky 15 ks44181523FULL SERVIS OPONICE s.r.o., 341, 956 14 Oponice500,00 €06.12.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/166Objednávame u Vás kabel na osvetlenie ihriska FŠ521364183M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany819,00 €06.12.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/165Objednávame u Vás zhotovenie označení a nápisov na športoviská30045932Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany730,00 €03.12.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/164Objednávame u Vás seminár Efektívna správa a údržba budov online 8.12.2021 účastník Mgr. Martin Čertek46490213Nakladateľství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava226,80 €03.12.2021Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd.
2021O2021/163Objednávame u Vás opravu bojlera v dome kultúry33674264Jaroslav Katrák, Jesenského 2321, 955 01 Topoľčany234,00 €29.11.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/162Objednávame u Vás tlačiaren HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn /repasovaná/52825701MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany25,00 €29.11.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/161Objednávame u Vás plechový domček na Futbalový štadión52849554IN Market s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača354,00 €29.11.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/160Objednávame u Vás52005551Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava572,00 €29.11.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/159Objednávame u Vás podperu na držiak ocelového lana na reklamy Športová hala521364183M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany60,00 €29.11.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/158Objednávame u Vás povinné testovanie zamestnancov46866531Škola prvej pomoci s.r.o., Slovenských partizánov 2031/18, 955 01 Topoľčany500,00 €29.11.2021Ing. Lenka Gerši-riaditeľka
2021O2021/157Objednávame u Vás odborné prehliadky a servis plynových zariadení v KD Malé a Veľké Bedzany51699770Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou2 210,00 €23.11.2021Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia
2021O2021/156Objednávame u Vás kontrolu komínov v kotolni na plyn v počte 3 ks /Futbalový štadión, šatne pri umelej tráve, Futbalové ihrisko Veľké Bedzany/11768657Rudolf Hrudka, P.O.Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany45,00 €19.11.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/155Objednávame u Vás úpravu plochy a závlahy na Futbalovom štadióne51757419Plantsgroup s.r.o., Jána Prháčka 2475/14, 911 01 Trenčín4 890,00 €19.11.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/154Objednávame u Vás žiarovky 20 ks47553413V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany35,00 €12.11.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/153Objednávame u Vás stôl s policou 1600x600 mm52424812B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov207,60 €03.11.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/152Objednávame u Vás činnosť technika PO a BOZP na mesiace november a december 2021 v spravovaných budovách36534331HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky480,00 €03.11.2021Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia
2021O2021/151Objednávame u Vás revízie elektroinštalácie a spotrebičov v objekte FŠ51313171UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce850,00 €03.11.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/150Objednávame u Vás výmenu okien podľa cenovej ponuky na budovu Stolnotenisova hala43457771Peter Jurčo DREVOTEC, Malinova 2656/39, 955 01 Topoľčany2 299,00 €03.11.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/149Objednávame u Vás výsadbu drevín pri KD Veľké Bedzany31193048Ing. Ľubor Paulen, Hlavná 40/48, 955 01 Topoľčany0,00 €03.11.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/148Objednávame u Vás výmenu rozdeľovača a doplnenie 3 ks ventilov pri veľkom bazéne na Letnom kúpalisku46706267TOP - in, s. r. o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany1 630,00 €02.11.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/147Objednávame u Vás deratizáciu priestorov v objek- toch v správe Dom kultúry,Spoločenský dom, KD Malé a Veľké Bedzany11766948Ing. Eduard Kostolný RATTUS, Streďanská 2536, 955 01 Topoľčany145,00 €27.10.2021Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia
2021O2021/146Objednávame u Vás52005551Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava800,00 €27.10.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/145Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšky plynových zariadení v spravovaných objektoch45919933Ing. Martin Slabý, 291, 020 61 Dolná Breznica1 013,00 €26.10.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/144Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšky tla- kových zariadení v spravovaných objektoch45919933Ing. Martin Slabý, 291, 020 61 Dolná Breznica1 265,00 €26.10.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/143Objednávame u Vás opravu bojlera v dome kultúry0,00 €20.10.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/142Objednávame u Vás právno-poradenské služby50108531JUDr. Mariana Pirťanová, advokát, Moyzesova 471/1, 958 01 Partizánske500,00 €20.10.2021Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd.
2021O2021/141Objednávame u Vás čistenie kanalizácie zvody WC, šachta Spoločenský dom43040519Pavol Kamenický, J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany150,00 €18.10.2021Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia
2021O2021/140Objednávame u Vás trubice, žiarovky47553413V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany81,00 €15.10.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/139Objednávame u Vás revízie elektroinštalácie a spotrebičov v objekte FŠ51313171UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce850,00 €14.10.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/138Objednávame u Vás pozretie potrubia vo veľkom bazéne kamerovým systémom na Letnom kúpa- lisku v Topoľčanoch51038609AQUAFLUCHT s.r.o., Mierová 613/22, 966 01 Hliník nad Hronom600,00 €13.10.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/137Objednávame u Vás revíziu klimatizácie v Športovej hale v Topoľčanoch51162270D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina2 851,00 €13.10.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/136Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre pracovníkov prevádzky33986614Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky, Pod Kalváriou 4316/81, 955 01 Topoľčany500,00 €12.10.2021Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia
2021O2021/135Objednávame u Vás teflónové obrusy biele hladké s rozmerom 120/140 v počte 50 ks á 8,28 € a kuch. utierky Gina 174B v počte 10 bal. á 3,57 €44491191Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská 1, 917 71 Trnava449,70 €07.10.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/134Objednávame u Vás opravu traktora z FŠ351989Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany100,00 €05.10.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/133Objednávame u Vás opravu automatiky do napúšťacieho ventilu a uzemnenie ventilu na Letnom kúpalisku37285211Dušan Vrbičan ASMaR, Súlovce 251, 956 14 Súlovce180,00 €05.10.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/132Objednávame u Vás holanský závesný systém Forest CKS s dekoračnou látkou Gerster blackout 8010 s príslušenstvom do Šport. haly37766091Mgr. Marián Pavlík, Vinohradnícka 307/12, 955 01 Nemčice1 350,00 €05.10.2021Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení
2021O2021/131Objednávame u Vás revízne dvierka uzamykateľné 2 ks do športovej haly46655131DALAP s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava – mestská časť Vajn36,15 €29.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/130Objednávame u Vás opravu kosačky z LK - hydr. piest na kôš ISEKI SXG 32333674515Vlastimil Šiška LESTECH, 62, 956 04 Vozokany673,00 €29.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/129Objednávame u Vás odstránenie závad na hasiacich prístrojoch podľa cenovej ponuky34108629Kováčik s.r.o., 10, 956 32 Livina162,00 €28.09.2021Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia
2021O2021/128Objednávame u Vás dosky na podlahu do Športovej haly v Topoľčanoch33129690Pavel Koran Drevo a nábytok, obchod s nábytkom, Inovecká 1559/37, 955 01 Topoľčany120,00 €28.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/127Objednávame u Vás upratovaciu sadu v počte 3 ks /násada, návlek a držiak/ do Športovej haly40363201Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany225,00 €28.09.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/126Objednávame u Vás šatníkový set 12 ks do Športovej haly52867625Andrej Sedlár - NÁBYTOK a ČALUNÍCTVO, Chmeľová 279/41, 955 01 Topoľčany810,00 €28.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/125Objednávame u Vás stavebný a údržbársky materiál31425933STAVEBNINY spol. s r.o., Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany200,00 €27.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/124Objednávame u Vás opravu 5 ks čerpadiel podla cenovej ponuky.35139048Branislav Németh SIGMONET, Vágašská ulica 628/26, 951 45 Dolné Lefantovce983,00 €23.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/123Objednávame u Vás upratovaciu sadu v počte 3 ks /násada, návlek a držiak/ do Spoločenského domu40363201Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany225,00 €14.09.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/122Objednávame u Vás kontrolu komínov v kotolni na plyn v počte 3 ks /Futbalový štadión, šatne pri umelej tráve, Futbalové ihrisko Veľké Bedzany/11768657Rudolf Hrudka, P.O.Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany45,00 €14.09.2021Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia
2021O2021/121Objednávame u Vás žiarovky 3 ks do Športovej haly v Topoľčanoch34669175Marián Masarovič Lumin, Palárikova 2785/24, 955 01 Topoľčany12,00 €10.09.2021Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia
2021O2021/120Objednávame u Vás chemikáliu na podlahu Floor Star sud pre Športovú halu Vv Topoľčanoch46636315CarBax, s.r.o., Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra260,00 €10.09.2021Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia
2021O2021/119Objednávame u Vás opravu - výmenu elektrického ističa na Letnom kúpalisku51313171UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce1 530,00 €09.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/118Objednávame u Vás výkaz-výmer na opravu strechy v Stolnotenisovej hale Ul. Kalinčiakova v Topoľča- noch11744316Ing. Jozef Katrák TOP-PROJEKT, Mieru 2505/48, 955 01 Topoľčany110,00 €08.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/117Objednávame u Vás obnovenie prevádzkovej plomby na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava – mestská časť Star30,00 €08.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/116Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a tlakové skúšky hydrantov v spravovaných kultúr- nych a športových zariadeniach34108629Kováčik s.r.o., 10, 956 32 Livina1 676,00 €03.09.2021Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia
2021O2021/115Objednávame u Vás hnojivo na trávnik NPK45884161Mgr. Václav Vaculčík, Staničná 222/6, 956 31 Krušovce200,00 €03.09.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/114Objednávame u Vás mixážny pult, mikrofón, vysielač s príslušenstvom na Športovú halu Bernol. ul.33986401Erik Némethy ARTTEC, Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky500,00 €26.08.2021Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia
2021O2021/113Objednávame u Vás opravu závlahovacej hlavice na Futbalom štadióne v Topoľčanoch41680618Ján Šiška, 6, 956 32 Livinské Opatovce60,00 €26.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/112Objednávame u Vás svietidlá 600x600 mm do SDpoločenského domu v Topoľčancoh47553413V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany108,00 €20.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/111Objednávame u Vás opravu motorového krovinorezu Par 7451468328TOBEL s.r.o., 784, 956 01 Bojná44,20 €20.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/110Objednávame u Vás opravu automatiky do napúšťacieho ventilu a uzemnenie ventilu na Letnom kúpalisku37285211Dušan Vrbičan ASMaR, Súlovce 251, 956 14 Súlovce180,00 €18.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/109Objednávame u Vás umývacie vozíky - kovové 2x23L B 250 v počte 2 ks31344381Europapier Slovensko, s. r. o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava – mestská časť Petr140,00 €18.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/108Objednávame u Vás Floor Star 30 á 12 kg v počte 1 ks - chemikália na podlahu Športová hala46636315CarBax, s.r.o., Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra72,00 €17.08.2021Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy
2021O2021/107Objednávame u Vás doplnenie bezdrôtového mikrofónu v Športovej hale36294781ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín360,00 €17.08.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/106Objednávame u Vás laminátovú podlahu - Jaseň chamonix 7 mm s príslušenstvom do Športovej haly /rekreačná miestnosť/35036125Anna Ďatelinková DOM AND, J.Jesenského 2015/25, 955 01 Topoľčany587,00 €16.08.2021Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy
2021O2021/105Objednávame u Vás led žiarovky E27 G45 7W studená biela Samsung v počte 10 ks47553413V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany20,32 €16.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/104Objednávame u Vás dlažbu a doplnkový materiál na zhotovenie schodov - bočný vchod DK31425933STAVEBNINY spol. s r.o., Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany250,00 €13.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/103Objednávame u Vás stôl pre rozhodcov do Športovej haly - podľa cenovej ponuky33129690Pavel Koran Drevo a nábytok, obchod s nábytkom, Inovecká 1559/37, 955 01 Topoľčany820,00 €13.08.2021Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy
2021O2021/102Objednávame u Vás realizáciu merania času dozvuku v Športovej hale podľa cenovej ponuky35868929G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok768,00 €13.08.2021Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy
2021O2021/101Objednávame u Vás DPD volný chlór v práškovej reagencie v počte 1 bal./100ks a DPD celkový chlór v práškovej reagencie v počte 1 bal./100 ks35899727HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajn80,41 €13.08.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/100Objednávame u Vás opravu regulátora kúrenia na domovej výmenníkovej stanici odovzdávania tepla v Športovej hale45236666Juraj Baluch, Malookružná 25/1, 971 01 Prievidza430,00 €13.08.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/99Objednávame u Vás ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky31592503Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina165,00 €06.08.2021Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd.
2021O2021/98Objednávame u Vás údržbársky materiál a iný mate- riál potrebný na prevádzku budov36555720L&Š s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra900,00 €06.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/97Objednávame u Vás údržbársky a vodoinštalačný materiál34141774KR-BYTMAT s.r.o., Krušovská 40, 955 01 Topoľčany600,00 €06.08.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/96Objednávame u Vás podhľadové svietidlo LIRAN LED 18w na ŠH (regeneračná miestnosť)47539569Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko177,00 €04.08.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/95Objednávame u Vás opravu detskej hojdačky na Letnom kúpalisku46167145Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín150,00 €02.08.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/94Objednávame u Vás mikrobiologické a fyzikálno- chemické skúšanie vôd na kúpanie v bazénoch na Letnom kúpalisku31593836SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce800,00 €02.08.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/93Objednávame u Vás opravu elektroinštalácie v objektoch Futbalové ihrisko Veľké Bedzany a Letné kúpalisko51313171UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce600,00 €29.07.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/92Objednávame u Vás revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov v budovách Spoločenský dom, Dom kultúry, KD Malé a Veľké Bedzany51313171UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce1 435,00 €29.07.2021Radek Dajčar-koordinátor prevádzky
2021O2021/91Objednávame u Vás52005551Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava4 000,00 €29.07.2021Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry
2021O2021/90Objednávame u Vás opravu rozhlasu na Letnom kúpalisku37284339Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany120,00 €22.07.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/89Objednávame u Vás filtračný materiál Diatomit v počte 1 balík /25kg/ na Letné kúpalisko34135596INTERKOMPAKT, spol. s r.o., Tešedíkovo 165, 925 82 Tešedíkovo75,60 €21.07.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/88Objednávame u Vás opravu defektu na motorovej kosačke Kubota na Futbalovom štadióne44875819EMPRESSA s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2332, 955 01 Topoľčany10,00 €21.07.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/87Objednávame u Vás tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn a kameru do pokladne LK52825701MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany250,00 €20.07.2021Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd.
2021O2021/86Objednávame u Vás služby spojené s údržbou a opravou budov a športovísk44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany2 500,00 €20.07.2021Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd.
2021O2021/85Objednávame u Vás plošinu na Futbalový štadión47567872RE WELD, s.r.o., Nitrianska 349, 955 01 Chrabrany720,00 €20.07.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/84Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch11766948Ing. Eduard Kostolný RATTUS, Streďanská 2536, 955 01 Topoľčany30,00 €16.07.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/83Objednávame u Vás výrobu 4 ks pružnej spojky36546551KOVO P+P, s.r.o., Komenského 44, 955 01 Topoľčany200,00 €13.07.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/82Objednávame u Vás opravu závlažovacieho systému na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch52225241Ing. Matúš Mrázik - AKM závlahy, Družstevná 533/26, 956 22 Prašice416,00 €12.07.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/81Objednávame u Vás naplnenie kyslíkovej fľaše pre potápača na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch31593356AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza9,60 €08.07.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/80Objednávame u Vás zhotovenie kľúčov a zámky na skrinky na Letné kúpalisko34670360Róbert Pravda, M. Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany182,00 €01.07.2021Marek Polanka-referent prevádzky
2021O2021/79Objednávame u Vás služby potápača na Letnom kúpaliskuAnton Pokrývka, Ul. J. Jesenského 2316, 955 01 Topoľčany720,00 €28.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/78Objednávame u Vás termopásky do pokladní na Letnom kúpalisku v počte 48 ks34108483TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, 955 01 Topoľčany40,00 €22.06.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/77Objednávame u Vás zhotovenie informačných tabúľ na Letné kúpalisko30045932Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany810,00 €22.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/76Objednávame u Vás tesnenia na čerpadlá na Letné kúpalisko34148451BELUMI PUMPY, s.r.o., 10, 940 01 Nové Zámky56,96 €22.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/75Objednávame u Vás hnojivo na trávnik, trávu na Futbalový štadión v Topoľčanoch45884161Mgr. Václav Vaculčík, Staničná 222/6, 956 31 Krušovce400,00 €22.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/74Objednávame u Vás lepidlá na bazény 3 ks pre Letné kúpalisko31701892TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov136,00 €21.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/73Objednávame u Vás kurz prevej pomoci pre plavčíkov Letného kúpaliska416011Slovenský Červený kríž územný spolok, Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany200,00 €15.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/71Objednávame u Vás kurz vodnej záchrannej služby pre 4 zamestnacov Letného kúpaliska584410Slovenský Červený kríž, územný spolok, Miletičova 59, 82109 Bratislava – mestská časť Star440,00 €15.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/70Objednávame u Vás zemiacu guľatinu na Letné kúpalisko521364183M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany25,00 €15.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/69Objednávame u Vás detskú hojdačku pre deti od 1-3 rokov - sedadlo s operadlom po obvode bez reťazí s dopravou na Letné kúpalisko 1 ks46186123Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča142,80 €15.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/68Objednávame u Vás opravu bubnovej kosačky z Futbalového štadióna51468328TOBEL s.r.o., 784, 956 01 Bojná65,00 €07.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/67Objednávame u Vás úpravu detského ihriska, kosenie a strihanie kríkov, výrub stromu a výmenu ventilu na Letnom kúpalisku44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany1 620,00 €07.06.2021Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd.
2021O2021/66Objednávame u Vás SX - Balík ročnej podpory k AttendanceProW na Letné kúpalisko43874801BIOMETRIC, spol. s. r. o., Rovniankova 2, 851 02 Bratislava – mestská časť Petr360,00 €07.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/65Objednávame u Vás opravu hasiacich prístrojov na Letnom kúpalisku34108629Kováčik s.r.o., 10, 956 32 Livina93,00 €07.06.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/64Objednávame u Vás52005551Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava4 000,00 €07.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/63Objednávame u Vás opravu 20 ks pisoárov, zistenie závad, zaregulovanie, montáž v Športovej hale v Topoľčanoch46627111PROFISANITA s.r.o., Klčové 92/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom1 170,00 €07.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/62Objednávame u Vás pracovné oblečenie pre zamest- nancov Letného kúpaliska33986509Radovan Nováčik RETIS, D. Jurkoviča 4699/3, 955 01 Topoľčany730,00 €02.06.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/61Objednávame u Vás chemické čistenie obrusov, utierok, uterákov na rok 202134118951TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany2 200,00 €31.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/60Objednávame u Vás údržbársky materiál na opravu budov a športovísk35739584INMAT s. r. o., Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany400,00 €31.05.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/59Objednávame u Vás servis a kalibráciu dávkovacích čerpadiel pred začiatkom sezóny v cene práce s do- pravou 264-€. Materiál odoberieme podľa potreby.31381821ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajn700,00 €31.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/58Objednávame u Vás mikrobiologické a fyzikálno- chemické skúšanie vôd na kúpanie v bazénoch na Letnom kúpalisku31593836SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce900,00 €31.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/57Objednávame u Vás opravu defektu na kosačke Futbalový štadión44875819EMPRESSA s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2332, 955 01 Topoľčany37,00 €31.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/56Objednávame u Vás vložky a klúče na Letné kúpalisko 20 ks34670360Róbert Pravda, M. Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany132,00 €25.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/55Objednávame u Vás deratizáciu priestorov v Spolo- čenskom dome, Dome kultúry, KD Malé a Veľké Bedzany, dezinsekciu na Futbalovom štadióne11766948Ing. Eduard Kostolný RATTUS, Streďanská 2536, 955 01 Topoľčany175,00 €25.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/54Objednávame u Vás opravu automatiky do napúšťacieho ventilu a uzemnenie ventilu na Letnom kúpalisku37285211Dušan Vrbičan ASMaR, Súlovce 251, 956 14 Súlovce180,00 €21.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/53Objednávame u Vás kontrolu detského ihriska na Letnom kúpalisku46893971Transportexpert s.r.o., Sokolská 1646/84, 960 01 Zvolen240,00 €21.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/52Objednávame u Vás výmenu poškodených čerpadiel filtrácie 2 ks na Letnom kúpalisku46706267TOP - in, s. r. o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany860,00 €21.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/51Objednávame u Vás údržbársky a vodoinštalačný materiál34141774KR-BYTMAT s.r.o., Krušovská 40, 955 01 Topoľčany300,00 €19.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/50Objednávame u Vás čistenie zámkovej dlažby od buriny v okolí bazénov na Letnom kúpalisku44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany252,00 €18.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/49Objednávame u Vás čistenie a dezinfekciu bazénov a vyrovnávacích nádrží na Letnom kúpalisku podľa cenovej ponuky40363201Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany3 660,00 €18.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/48Objednávame u Vás vypracovanie kompletnej dokumentácie pracovnej zdravotnej služby,objektov47483113VST team s.r.o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany600,00 €17.05.2021Marek Polanka-
2021O2021/47Objednávame u Vás opravu čerpadla na Letnom kúpalisku44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany75,00 €17.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/46Objednávame u Vás hnojivá na Futbalový štadión45884161Mgr. Václav Vaculčík, Staničná 222/6, 956 31 Krušovce183,12 €11.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/45Objednávame u Vás kosenie areálu kultúrneho domu vo Veľkých Bedzanoch31193048Ing. Ľubor Paulen, Hlavná 40/48, 955 01 Topoľčany108,00 €06.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/44Objednávame u Vás výmenu prípojky v prečerpávacej stanici - prietokomer na Letnom kúpalisku podľa cenovej ponuky36845809B-HYDROSERVIS s.r.o., Jelšová 34, 900 27 Bernolákovo2 467,20 €10.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/43Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku traktorovej kosačky ISEKI po 400 mth ISEKI po 400 mth z letného kúpaliska a opravu:33674515Vlastimil Šiška LESTECH, 62, 956 04 Vozokany450,00 €06.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/42Objednávame u Vás výmenu 12 guľových ventilov zberača bazénovej vody z 25m bazéna v strojovni Letného kúpaliska podľa cenovej ponuky46706267TOP - in, s. r. o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany1 720,00 €05.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/41Objednávame u Vás súčinnosť pri výmene meracích transformátorov na futbalovom štadióne - odberné miesto EIC 24ZZS4170554000G36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava – mestská časť Star100,00 €04.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/40Objednávame u Vás repasované tonery do tlačiarní na rok 202152825701MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany500,00 €04.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/39Objednávame u Vás odvoz bio odpadu z futbalového štadióna a letného kúpaliska počas obdobia máj - október 202134098674TOPRECO s.r.o., M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany600,00 €04.05.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/38Objednávame u Vás52005551Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava2 000,00 €28.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/37Objednávame u Vás servis a kontrolu úniku chladiva na klimatizačných a vzduchotechnických zariade- niach v Športovej hale v Topoľčanoch51162270D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina965,00 €28.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/36Objednávame u Vás pracovné pomôcky podľa vlastného výberu33986614Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky, Pod Kalváriou 4316/81, 955 01 Topoľčany600,00 €28.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/35Objednávame u Vás čistiace prostriedky na rok 2021 podľa cenovej ponuky - letné kúpalisko47241217PERLEX GROUP s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava500,00 €22.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/34Objednávame u Vás výmenu meracích transformá- torov el. energie na futbalovom štadióne v Topoľčanoch.51313171UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce900,00 €22.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/33Objednávame u Vás opravu vodovodu na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany40,00 €21.04.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/32Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v Spol. dome - pizzéria43040519Pavol Kamenický, J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany120,00 €19.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/31Objednávame u Vás žiarovky na futbalový štadión 15 ks47553413V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany42,00 €01.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/30Objednávame u Vás zaškolenie obsluhy VTZ pre 4 zamestnancov447444123PCentrum - Prehoda, s.r.o., J.G.Tajovského 1854/11, 941 31 Dvory nad Žitavou372,00 €01.04.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/29Objednávame u Vás opravu svetelnej tabule - časomiery na Futbalovom štadióne44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany420,00 €01.04.2021Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov
2021O2021/28Objednávame u Vás údržbársky materiál a iný mate- riál potrebný na prevádzku budov36555720L&Š s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra900,00 €30.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/27Objednávame u Vás dodanie a montáž presklenej skrinky na kľúč k hydrantom s príslušenstvom v počte 14 ks v Spoloč. dome34108629Kováčik s.r.o., 10, 956 32 Livina225,00 €30.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/26Objednávame u Vás čistiace prostriedky na rok 2021 podľa cenovej ponuky47241217PERLEX GROUP s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava900,00 €30.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/25Objednávame u Vás opravu prevzdušňovača na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch51468328TOBEL s.r.o., 784, 956 01 Bojná200,00 €30.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/24Objednávame u Vás hygienicke potreby na rok 202144181523FULL SERVIS OPONICE s.r.o., 341, 956 14 Oponice1 900,00 €29.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/23Objednávame u Vás hnojivo na trávnik na Futbalový štadión v Topoľčanoch45884161Mgr. Václav Vaculčík, Staničná 222/6, 956 31 Krušovce200,00 €29.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/22Objednávame u Vás skrinky na kľúče v počte 2 ks, vyhotovenie plánu s požiarnymi hlásičmi a dverami v počte 1ks a kancelárske potreby34108483TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, 955 01 Topoľčany150,00 €23.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/21Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v Dome kultúry a na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch11766948Ing. Eduard Kostolný RATTUS, Streďanská 2536, 955 01 Topoľčany66,00 €23.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/20Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál na futbalový štadión Topoľčany34141774KR-BYTMAT s.r.o., Krušovská 40, 955 01 Topoľčany36,58 €23.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/19Objednávame u Vás 2 ks elektromer Edin 341L trojfázový pre premietaciu a divadelnú sálu v Spoločenskom dome521364183M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany164,00 €22.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/18Objednávame u Vás tovar podľa cenovej ponuky44181523FULL SERVIS OPONICE s.r.o., 341, 956 14 Oponice4 078,32 €17.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/17Objednávame u Vás opravu potrubia na TUV v budove Spoločenského domu Topoľčany.52107531Tomáš Vaňo - EkoTech, Hlboká ulica 130/2, 955 01 Tovarníky75,00 €10.03.2021Marek Polanka-
2021O2021/16Objednávame u Vás výmenu regulátora tlaku vody na futbalovom štadióne v Topoľčanoch52107531Tomáš Vaňo - EkoTech, Hlboká ulica 130/2, 955 01 Tovarníky236,10 €10.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/15Objednávame u Vás obnovenie prevádzkovej plomby na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch36361518Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava – mestská časť Star30,00 €05.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/14Objednávame u Vás farbu Lignofix lazura pinie na natieranie pivných setov36555720L&Š s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra23,00 €01.03.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/13Objednávame u Vás vložky a klúče podľa cenovej ponuky34670360Róbert Pravda, M. Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany657,00 €01.03.2021Marek Polanka-
2021O2021/12Objednávame u Vás52005551Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava1 200,00 €25.02.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/11Objednávame si u Vás puzdro na tablet, sklo na tablet - Športová hala a držiak na fotenie vodovodných meračov52825701MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany72,30 €15.02.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/10Objednávame u Vás ocelový poklop na šachtu s naterom v počte 2ks47104287Mi&Ja agency spol.s.r.o., Bauerova 36, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko80,00 €15.02.2021Marek Polanka-
2021O2021/9Objednávame u Vás opravu kondenzačného kotla zn. Buderus na futbalovom štadióne v Topoľ- čanoch podľa priloženej cenovej ponuky52107531Tomáš Vaňo - EkoTech, Hlboká ulica 130/2, 955 01 Tovarníky693,00 €15.02.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/8Objednávame u Vás poštové schránky na budovu Spoločenský dom 9 ks3522865STUDIO H+H s.r.o., Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary133,00 €02.02.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/7Objednávame u Vás prehliadku tlakových nádob 6 ks v Spoločenskom dome a 1 ks bojler v Dome kultúry11743999Pavol Jančovič, Janka Matušku 2250, 955 01 Topoľčany280,00 €01.02.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/6Objednávame u Vás majetok na Futbalovom štadióne44818378Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany6 889,05 €31.01.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/5Objednávame u Vás lišty 10 ks,kľučky na dvere 9 ks lepidlo 1 ks Spoločenský dom šatne pre účinkuj.36555720L&Š s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra81,00 €29.01.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/4Objednávame u Vás školenie k informačnému systému Urbis mzdová problematika36041688MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica45,00 €18.01.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/3Objednávame u Vás odpratanie snehu so strojom JCB 4CX v cene 34,80/hod. na futbalovom štadióne po dobu 2,5 hod.34098674TOPRECO s.r.o., M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany87,00 €18.01.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/2Objednávame u Vás vzdelávacie služby na rok 202134006656Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra130,00 €04.01.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka
2021O2021/1Objednávame u Vás tvarovú trubku na pripojenie kanalizácie z WC - futbalový štadión35739584INMAT s. r. o., Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany8,00 €04.01.2021Ing. Lenka Gerši-ekonómka

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk