Objednávky

Rozšírene vyhľadávanie:

Rok:Číslo objednávky:Popis objednaného plnenia:Číslo zmluvy:IČO:Partner:Celková suma:Dátum vystavenia:Objednávku vystavil:Objednávka v PDF:
2023O23/040Objednávame u Vás prepravu drevených stánkov na Letné kúpalisko30886546Dalibor Bubla DABU, Dopravná 3977, 955 01, Topoľčany120,00 €10.05.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/039Objednávame u Vás hnojivá NPK, LAD, trávnikové osivo podľa potreby45884161Mgr. Václav Vaculčík, Staničná 222/6, 956 31, Krušovce1 500,00 €04.05.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/038Objednávame u Vás zemné práce na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch45463018JOPER, s. r. o., Železničiarska 247, 958 52, Žabokreky nad Nitrou400,00 €18.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/037Objednávame u Vás revíziu elektrických zariadení 30719364Miroslav Kostolný UNIEL, Zemianská 422/57, 956 21, Jacovce0,00 €25.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/036Obednávame u Vás čerpadlo do studne na Futbalové ihrisko Veľké Bedzany na základe Vašej cenovej ponuky50727028MK centrum, s.r.o., Mýtna Nová Ves 117, 956 11, Ludanice707,30 €24.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/035Objednávame u Vás pracovné oblečenie, obuv pre našich zamestnancov36849685AGRI-SERVIS, s.r.o., Tovarnícka 2104/19, 955 01, Topoľčany500,00 €20.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/034Objednávame u Vás opravu strešného plášťa na tribúne časť schodisko, oprava strechy - asfaltové pásy na Futbalovom štadióne v Topoľčancoh na základe Vašej ponuky46731580SP building, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01, Topoľčany830,00 €20.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/033Objednávame u Vás generálny kľúč pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch34670360Róbert Pravda, Benku 2341/1, 955 01, Topoľčany457,00 €11.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/032Objednávame u Vás opravu služobného vozidla TO771AT - výmena spojky54989884Viktor Hrdlica Autoservis SAR, Krušovská 2301/42, 955 01, Topoľčany872,00 €11.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/031Objednávame u Vás materiál pre údržbu spravovaných športových a kultúrnych zariadení34141774KR-BYTMAT s.r.o., Krušovská ul. 40, 955 01, Topoľčany1 500,00 €05.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/030Objednávame u Vás stavebné práce v priestoroch sociálnych zariadení /prerobenie sprchového kúta na pánske WC, osadenie priečky na WC pre ženy / v Spoločenskom dome v Topoľčanoch 2. poschodie 41680618Ján Šiška, 6, 956 32, Livinské Opatovce2 600,00 €05.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/029Objednávame u Vás opravu strešnej hydroizolácie na Futbalovom štadióne na základe Vašej cenovej ponuky52009262Projekt design s.r.o., 354, 956 02, Urmince1 440,00 €05.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/028Objednávame u Vás kontrolu úniku chladiva v Športovej hale ul Bernolákova v Topoľčanoch na základe cenovej ponuky51162270D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01, Žilina640,00 €03.04.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/027Objednávame u Vás výmenu ventilov na vodovodnej prípojke na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch ul. Hviezdoslavova36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra280,00 €30.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/026Objednávame u Vás podlahový umývací stroj s kompletnou výbavou pre športovú halu v Topoľčanoch50286811123servis s.r.o., Andreja Pavču 279/3, 027 32, Habovka2 590,00 €24.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/025Objednávame u Vás spustenie závlahového systému, nastavenie postekovačov, čistenie trysiek a filtrácie na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch51757419Plantsgroup s. r. o., Jána Prháčka 2475/14, 911 05, Trenčín504,00 €15.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/024Objednávame u Vás hnojivo Sulfa MMO 23N 600 kg na základe Vašej cenovej ponuky44365306EKO AGROFARMA, s.r.o., 100, 956 01, Veľké Dvorany662,40 €15.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/023Objednávame u Vás prepravu kontajnerovým vozidlom - odvoz bioodpadu z letného kúpaliska a futbalového štadiónu v Topoľčanoch na základe Vašej cenovej ponuky34098674TOPRECO s.r.o., M. Rázusa 5051/33, 955 01, Topoľčany1 500,00 €03.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/022Objednávame u Vás tovar podľa výberu na prevádzkovanie kultúrnych a športových zariadení521364183M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01, Topoľčany1 500,00 €03.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/021Objednávame u Vás opravu a nastavenie okien a dverí, montáž kľučiek a kovaní na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch33991740Branislav Davidovič Okná, Sieťky, Žalúzie, 555, 956 15, Kovarce396,00 €01.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/020Objednávame u Vás pracovné oblečenie a obuv podľa výberu33986614Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky, Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01, Topoľčany2 000,00 €22.02.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/019Objednávame u Vás 2 ks snehový hasiaci prístroj 36538621VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, 955 01, Topoľčany144,00 €17.02.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/018Objednávame u Vás opravu lehátiek 22 ks na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch52095703Roman Juhás, Palkovičova 4274/16, 955 01, Topoľčany550,00 €01.03.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/017Objednávame u Vás brúsku uhlovú aku GWS 18V-10 /115/ solo Bosc a sadu náradia GDS 18V-400 + GSB 33576009Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01, Martin441,00 €20.02.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/016Objednávame u Vás opravu skorodovaných častí na hlavnom rozdelovači v strojovni, opravu prečerpávacieho zariadenia, výmenu uzatváracích armatúr v šachtách pri bazénoch na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch podľa cenovej ponuky46706267TOP - in s.r.o., Gorkého 2019, 955 01, Topoľčany2 990,00 €10.02.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/015Objednávame u Vás návleky na stoličky 300 ks, mašle na stličky 200 ks podľa Vašej ponuky46483730KALYPSO agency SK, s.r.o., Stummerova 385/16, 955 01, Topoľčany1 920,00 €02.02.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/014Objednávame u Vás vyčistenie kanalizácie, odpadových potrubí v budovách kultúrnych a športových zariadení v správe45502439Juraj Síleš, Staničná 172/1, 956 31, Krušovce1 000,00 €30.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
2023O23/013Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu pre športoviská a kultúrne zariadenia v správe35038233Ferdinand Schwarz MBN Vercajch, Stummerova 5082/92, 955 01, Topoľčany1 000,00 €30.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/13Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 23NA00033 odpočítavače času a chodecké tlačidlá:34097139Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, 926 01, Sereď2 002,00 €31.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/012Objednávame u Vás opravu kosačky 2 ks na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch51468328TOBEL s.r.o., Bojná 784, 956 01, Bojná421,00 €25.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/12Objednávame u Vás vysypávanie vaňových kontajnerov na rok 2023 na dotrieďovací dvor, kompostáreň a skládku odpadu podľa potreby v dohodnutej sume 29 € za jednu hodinu.34098674TOPRECO s.r.o., M. Rázusa 5051/33, 955 01, Topoľčany0,00 €29.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/011Objednávame u Vás cheikáliu Floor Star na čístenie podlahy v Športovej hale v Topoľčanoch46636315CarBax, s.r.o., Bratislavská 252/27, 949 01, Nitra1 200,00 €25.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/11Objednávame si u Vás materiál v zmysle cenovej ponuky č. 2111230728. 36540374RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, 951 24, Nové Sady1 619,82 €29.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/010Objednávame u Vás kontrolu tlakových nádob v Spoločenskom dome a bojlera v Dome kultúry 11743999Pavol Jančovič, J.Matušku 2250, 955 01, Topoľčany 1280,00 €25.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/10Objednávame si u Vás spracovanie a kontrolu podkladov pre vypracovanie účtovnej závierky a Daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022.43868584BeCount, s.r.o., Ćsl. armády 298/46, 955 01, Topoľčany 1600,00 €27.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/009Objednávame u Vás 3 ks LCD monitor 35950226Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04, Bratislava - mestská časť Ružinov603,00 €25.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/09Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 0061/2023 dopravníkový pás v celkovej dĺžke 5,5 bm na prepravu kompostu.7047851Aniball International, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00, Brno4 790,00 €24.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/008Objednávame u Vás sieť na Futbalové ihrisko Veľké Bedzany36556858Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 940 01, Nové Zámky315,00 €13.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/08Objednávame u Vás vysypávanie vaňových kontajnerov na rok 2023 na dotrieďovací dvor, kompostáreň a skládku odpadu podľa potreby v dohodnutej sume 32 € za jednu hodinu.44796684VELDES s.r.o., Bernolákova 36, 955 01, Topoľčany0,00 €10.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/007Objednávame u Vás chemické čistenie obrusov, uterákov 40362841Ľubomír Németh TOGATO, J. Matušku 2220/30, 955 01, Topoľčany2 000,00 €13.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/07Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 13/03/2023 technologiu INFRASET.27712079MORAM CZ, s.r.o., U Elektrárny 4171/4G, 695 01, Hodonín9 999,00 €03.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/006Objednávame u Vás tovar podľa vlastné výberu pre činnosť kultúrnych a športových zariadení, ktoré spravujeme45406570Tomáš Krajčír T- pack, Nad parkom 504/31, 955 01, Tovarníky2 000,00 €13.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/06"Objednávame u Vás celoročné práce na údržbe verejnej zelene - Malé a Veľké Bedzany podľa priloženého cenníku prác.Práce neuvedené v priloženom cenníku budú faktúrované podľa cenníka 823-1/2010 s korekciou -10%."31193048Ing. Ľubor Paulen, Malé Bedzany 40/48 , 955 01, Topoľčany0,00 €03.03.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/005Objednávame u Vás tovar podľa vlastné výberu pre činnosť kultúrnych a športových zariadení, ktoré spravujeme36555720L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05, Nitra2 000,00 €13.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/05Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 2023005 Inžiniersku činnosť - kompletné vybavenie stanovísk pre územné rozhodnutie a vybavenie právoplatného územného rozhodnutia.52009262Projekt design s.r.o., 354, 956 02, Urmince2 100,00 €15.02.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/004Objednávame u Vás systém na monitoring služobného vozidla TO771AT 51183455Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06, Bratislava145,00 €13.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/04Objednávame si u Vás meničku na mince a bankovky CHANGE easy WIK-coin65140711NERO TRADE a.s., Vodňanská 1419, Kyje, 198 00, Praha 981 664,31 €02.02.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/003Objednávame u Vás dodanie a montáž dekoračných závesov do Domu kultúry v Topoľčanoch, na zaklade Vašej ponuky37766091Mgr. Marián Pavlík, Vinohradnícka 307/12, 955 01, Nemčice2 668,00 €13.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/03Objednávame si u Vás spracovanie a kontrolu podkladov pre vypracovanie daňového priznania k Dani z motorových vozidiel za rok 2022.43868584BeCount, s.r.o., Ćsl. armády 298/46, 955 01, Topoľčany 160,00€25.01.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
20232023/02Objednávame si u Vás v zmysle CP č. 13021 dochádzkový systém pre 60 zamestnancov.44681445SYSTEM-IS s. r. o., Jegorovova 14, 974 01, Banská Bystrica3 571,92 €10.01.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/002Objednávame u Vás import údajov Majetok z databázy Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany do databázy Mestské služby Topoľčany s.r.o. . Cena práce 1 hod/ 60.- €36041688MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01, Banská Bystrica60,00 €13.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka
20232023/01Objednávame u Vás dosky na lavičky - hranené, suché, hobľované:36549738TOPHOLZ, s.r.o., Družstevná 501, 956 19, Krnča0,00 €09.01.2023Ing. Martina Bežová - ekonóm
2023O23/001Objednávame u Vás vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom34006656Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre, Fraňa Mojtu 281/18, 949 01, Nitra130,00 €12.01.2023Janka Gogová - samostatná účtovníčka

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk