Hospodárske výsledky

Popis:Súbor v PDF:
Plnenie rozpočtu a údaje o hospodárení MsKS k 31. 12. 2019
Plnenie rozpočtu a údaje o hospodárení MsKS k 31. 12. 2018
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsKS k 31. 12. 2017
Údaje o hospodárení Mestského kultúrneho strediska k 31. 12. 2017
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsKS k 31. 12. 2016
Údaje o hospodárení Mestského kultúrneho strediska k 31. 12. 2016
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsKS k 31.12.2015
Údaje o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31. 12. 2015
Hospodárske výsledky MsKS za rok 2014
Komentár k výsledkom hospodárenia k 31.12.2014

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk