Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

Aktuálne nie sú vypísané žiadné ponuky.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany ukončené a vyhodnotené ponuky verejnej obchodnej súťaže

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o prenájme nebytového predajného priestoru – bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8.

Dátum zverejnenia 27.apríla 2022

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 11. 05. 2022 o 13,00 hod. v kancelárií konateľa MS - Mestské služby Topoľčany s.r.o. Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 2. posch., 955 01 Topoľčany

Výzva na ponukové konanie obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o prenájme nebytového predajného priestoru – bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8.
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 11.05.2022 na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o prenájme nebytového predajného priestoru – bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8.

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o prenájme časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie.

Dátum zverejnenia 22.apríla 2022

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 06.05.2022 o 13:00 hod. v kancelárií konateľa MS - Mestské služby Topoľčany s.r.o. Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 2. posch., 955 01 Topoľčany

Výzva na ponukové konanie na prenájom časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 06.05.2022 na prenájom časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o prenájme časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie.

Dátum zverejnenia 25. marca 2022

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.04.2022 o 13.00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie.
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.04.2022 na prenájom časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie.

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o podnájme nebytových priestorov, parc. č. 4840/11, k.ú. Topoľčany na Letnom kúpalisku, LK - bar LIDO, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch.

Dátum zverejnenia 25. marca 2022

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.04.2022 o 13.00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom ebytových priestorov, parc. č. 4840/11, k.ú. Topoľčany na Letnom kúpalisku, LK - bar LIDO, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch.
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.04.2022 na prenájom ebytových priestorov, parc. č. 4840/11, k.ú. Topoľčany na Letnom kúpalisku, LK - bar LIDO, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch.

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o podnájme nebytových priestorov, LK - bar LIDO, parc. č. 4840/11, k.ú. Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch

Dátum zverejnenia 25. februára 2022

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 21.03.2022 o 13.00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytový priestor o výmere 149,21 m2 nachádzajúci sa na Letnom kúpalisku, LK - bar LIDO, súp. č. 2874/50 P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, parc. č. 4840/11, k.ú. Topoľčany
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 21.03.2022 na prenájom nebytový priestor o výmere 149,21 m2 nachádzajúci sa na Letnom kúpalisku, LK - bar LIDO, súp. č. 2874/50 P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, parc. č. 4840/11, k.ú. Topoľčany

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o prenájme časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie.

Dátum zverejnenia 25. februára 2022

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 21.03.2022 o 13.00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie.
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 21.03.2022 na prenájom o prenájme časti pozemku parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na Letnom kúpalisku, súp. č. 2874/50, P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch, za účelom prevádzkovania športovísk (tenisové kurty) a stánku na občerstvenie.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Dátum zverejnenia 30. augusta 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 03.09.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 03.09.2021 na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 2 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Dátum zverejnenia 30. augusta 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 03.09.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 2 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 03.09.2021 na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 2 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Dátum zverejnenia 23. augusta 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 27.08.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 27.08.2021 na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 2 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Dátum zverejnenia 23. augusta 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 27.08.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 2 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 27.08.2021 na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 2 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových predajných priestorov – bufet číslo 3 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 21.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 28.05.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových predajný priestorov – bufet číslo 3 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 28.05.2021 na prenájom nebytových predajný priestorov – bufet číslo 3 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových predajných priestorov – bufet číslo 4 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 21.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 28.05.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových predajný priestorov – bufet číslo 4 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 28.05.2021 na prenájom nebytových predajný priestorov – bufet číslo 4 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – Bar Lido a pozemok na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 13.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 21.05.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – Bar Lido a pozemok na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 21.05.2021 na prenájom nebytový predajný priestor – Bar Lido a pozemok na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom tenisové kurty vrátane vybavenia /2x sieť,2x lavica, empire, 2x valec, kovanie, unimobunka – bufet so zariadením, unimobunka so sociálnym zariadením, čerpadlo, hrubá metla, 2x plachta, sedenie so slnečníkmi/ na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 13.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 21.05.2021 o 13:00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom tenisové kurty vrátane vybavenia na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 21.05.2021 na prenájom tenisové kurty vrátane vybavenia na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 1 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 05.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.mája 2021 13,00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 1 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.05.2021 na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 1 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 2 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 05.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.mája 2021 13,00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 2 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.05.2021 na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 2 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 3 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 05.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.mája 2021 13,00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 3 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.05.2021 na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 3 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet číslo 4 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 05.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.mája 2021 13,00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 4 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.05.2021 na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 4 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Dátum zverejnenia 05.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.mája 2021 13,00 hod.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet číslo 5 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 5 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.05.2021 na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 5 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Dátum zverejnenia 05.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.mája 2021 13,00 hod.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet číslo 6 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 6 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.05.2021 na prenájom nebytových priestorov bufet číslo 6 na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8

Dátum zverejnenia 05.mája 2021

Dátum otvárania obálok a posúdenie ponúk 14.mája 2021 13,00 hod.

Výzva na ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 14.05.2021 na prenájom nebytových priestorov bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy na prenájom nebyt. priestorov v Stolnotenisovej hale

Výzva na OVS na prenájom nebyt. priestorov v Stolnotenisovej hale
Zápisnica z otvárania obálok a posúdenie ponúk z OVS zo dňa 15.04.2021/nebyt.priestor v Stolnotenisovej hale
Tabuľka_splnené podmienky_OVS_25.04.2021

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk

?>