Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany je príspevková organizácia zriadená mestom Topoľčany za účelom zabezpečenia kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry a športu a správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta Topoľčany

Zriaďovacia listina
Etický kódex „Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany“
Štatút „Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany“

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk