Vitajte na stánke rezervačného systému.

TOPOĽČIANSKY Petro - Pavlovský jarmok v dňoch od 15.-17. júna 2023.

Na začiatok si prosím prečítajte a odsúhlaste organizačné pokyny a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Základný rozmer miesta je 3x2M.

U miest označených "P" je možné miesto rozšíriť smerom za stánok o 3m. Toto rozšírenie je spoplatnené samostatne sumou 20€.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby evidencie miesta

Súhlasím s Organizačnými pokynmi na VEĽKÝ TOPOĽČIANSKY jarmok konanom v dňoch 5.10.2022 – 9.10.2022

Organizačné pokyny

Upozornenie!Buďte prosím pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dôslední, pretože MKS si vyhradzuje právo spoplatniť každú dodatočnú zmenu alebo úpravu vo vašej prihláške, (nesprávne kontaktné údaje, zmena trhového miesta, alebo sortimentu, príp. chýbajúce dokumenty) a to každú zmenu vo výške 20€.

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk