Rozpočet

Popis:Súbor v PDF:
Monitorovacia sprava 3 zmena 2021
2. zmena Rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany na roky 2021 - 2023
1. zmena Rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany na roky 2021 - 2023
Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany na roky 2021 - 2023
3. zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2020 - 2022
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MsKS Topoľčany k 30.6.2020 a 2. zmena rozpočtu MsKS Topoľčany na roky 2020-2022
1. Zmena Rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2020 - 2022
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2020 - 2022
3. zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2019 - 2021
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MsKS Topoľčany k 30.6.2019 a 2. zmena rozpočtu MsKS Topoľčany na roky 2019 - 2021
1. zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2019 - 2021 a presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2019 - 2021
Výpis z uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch, konaného dňa 14. decembra 2018 (3. zmena rozpočtu na roky 2018 - 2020)
2. zmena Rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2018 - 2020 a Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MsKS Topoľčany k 30.6.2018
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MsKS Topoľčany k 30.6.2018
1. zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2018 - 2020
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2018 - 2020
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2018 - 2020 (komentár)
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MsKS Topoľčany k 30. 6. 2017
3. zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 - 2019
2. zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 - 2019
1. zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 - 2019
Rozpočet nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 - 2019
Komentár k rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 - 2019
3. zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na rok 2016
Prvá zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2016 - 2018
Schválený rozpočet nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2016 - 2018
Rozpočet nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2016 - 2018
Druhá zmena rozpočtu MsKS na roky 2015 - 2017
Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS na roky 2015 - 2017
Rozpočet nákladov a výnosov MsKS na roky 2015 - 2017
Zmena rozpočtu MsKS na rok 2014 č.2
Rozpočet nákladov a výnosov MsKS na roky 2014 - 2016
Komentár k 1. úprave rozpočtu za rok 2013
Zmena rozpočtu MsKS na rok 2013 č.2
Zmena rozpočtu MsKS na rok 2013

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk