Ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytový predajný priestor – bufet č. 1 na Športovej hale v Topoľčanoch, Bernolákova 2309/26, par. č. 4411

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk